Android App Ratings & Reviews

Зүүдний тайлал logo

Зүүдний тайлал

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryLifestyle
Version1.0
DeveloperMongol Content
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.7
Ratings157
by On
Download App
Зүүдний тайлбарЗүүд хүний бие махбодь, оюун ухааныг нэгтгэх хүчтэй билээ. Энэ нь танд өөрөө өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө нээх арга замуудыг нээж өгдөг. Та зүүдийг ойлгосноор өөрийгөө илүү ойлгож, өөрийн жинхэнэ мөн чанарыг олно.Тиймээс бидэндтэй түрхэн зуур хамт байж чиний зүүд юу хэлж байгааг олж ав.

App Screenshots

Other Lifestyle Apps

Cooking Artichokes logo

Cooking Artichokes

0(0)
GoaWatchman logo

GoaWatchman

4(11)
3D excali GO Locker theme logo

3D excali GO Locker t...

5(1)
AcuraLink Connect logo

AcuraLink Connect

2.6(5)
AcuraLink Streams logo

AcuraLink Streams

3.8(4)
Bollywood Gossips logo

Bollywood Gossips

0(0)

Comments