พี่มากขา..อยู่ไหน?

 In

โปรแกรมนี้ช่วยให้นากรู้ว่าพี่มากขณะนี้อยู่ที่ไหนโดยไม่รบกวนพี่มาก โดยการติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้ที่เครื่องพี่มากนากเพียงส่ง SMS ที่มี keyword เป็น message ไปที่เครื่องของพี่มาก เครื่องโทรศัพท์ของพี่มากจะส่ง SMS กลับมาเป็น link ตัวอย่างเช่น http://maps.google.com/maps?q=xxx,yyyy นากเพียงแต่คลิ๊กที่ Link นี้เท่านั้น โปรแกรม Browser ก็จะเปิด Google Map ตรงกับตำแหน่งที่พี่มากอยู่ เพียงแต่เครื่องโทรศัพท์ของนากต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ และเครื่องโทรศัพท์ของพี่มากจะต้องเป็น Android 2.2 ขึ้นไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เช่น ติดตั้งโปรแกรมนี้ในกลุ่มเพื่อนๆ ที่ไปเที่ยวด้วยกันเพื่อตรวจสอบเมื่อเกิดการพลัดหลง หรือติดตั้งเอาไว้ในเครื่องของเด็กๆ หรือนำเครื่องโทรศัพท์ที่ติดตั้งโปรแกรมนี้เก็บไว้ในรถยนต์หรือกระเป๋าเดินทางก็ได้ โปรแกรมนี้เป็นรุ่นทดลองใช้งาน 5 วัน

Recent Posts

Start typing and press Enter to search