Android App Ratings & Reviews

112 app logo

112 app

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryHealth & Fitness
Version1.0
DeveloperGeodatastyrelsen
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings152
by On
Download App
Vær særligt opmærksom på, at når du har downloadet 112 app’en, skal du åbne den og indtaste dit telefonnummer for at 112 app’en er korrekt installeret på din telefon. Danmarks officielle 112 app er udviklet af Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Geodatastyrelsen. Den er finansieret af TrygFonden. Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. - 112 app’en virker kun i Danmark. - 112 app’en kan kun sende GPS-koordinater, hvis mobilens GPS er aktiveret. - 112 app’en kan kun sende GPS-koordinater på steder med dataforbindelse. Forsat brug af GPS der kører i baggrunden, kan formindske batteritiden væsentligt. 112 app'en slukker derfor automatisk for GPS' en når du afslutter app 'en. Hvis dit batteri er under 25 %, vil 112 app’en starte opkaldet til alarmcentralen, men ikke sende GPS-koordinater. Dette er for at sikre, at du kan få fat i alarmcentralen, uden at din telefon løber tør for strøm. 112 app’en vil også automatisk stoppe afsendelsen af GPS-koordinater, hvis dit batteri kommer under 25 %. Læs mere om Danmarks officielle 112 app på: www.112app.dk Læs mere om, hvornår du skal ringe 1-1-2 på: www.112.dkDet har vist sig, at GPS'en ikke bliver startet ordentligt op under opkaldet på ældre smartphones med ældre versioner af Android. Dermed bliver positionen ikke sendt til Alarmcentralen. Det har ikke nogen betydning for dit opkald til Alarmcentralen, som stadig vil gå igennem.Problemet er set på følgende to typer smartphones: - HTC Desire (2.2.2) - HTC Desire S (2.3.5) HTC Sense 3.0 Der arbejdes på at finde en løsning på problemet. Skulle du støde på problemer med andre telefoner, så send gerne en e-mail til 112app@gst.dk.Pay special attention to that when you have downloaded 112 app, open it and enter your phone number to 112 app is properly installed on your phone.Denmark's official 112 app developed by the National Police, Copenhagen Fire Brigade and Geodatastyrelsen. It is funded by TrygFonden.With Denmark's official 112 app, you can start a call to emergency services and simultaneously send the phone's GPS coordinates off. That way you can get help faster.- 112 app only works in Denmark.- 112 app can only send GPS coordinates if the phone GPS is enabled.- 112 app can only send GPS coordinates in locations with data connection.Continued use of GPS running in the background can decrease battery life significantly. 112 app off therefore automatically for GPS 'one when you exit the app' one.If your battery is below 25%, the 112 app start call the emergency services, but not send GPS coordinates. This is to ensure that you can grab the control panel, without your phone runs out of power. 112 app will also automatically stop sending GPS coordinates if your battery drops below 25%.Read more about Denmark's official 112 app on: www.112app.dkRead more about when to call 1-1-2 at: www.112.dkIt has been shown that GPS can not be started up properly during the call on older smartphones with older versions of Android. This will position is not sent to the PSAP. It has no impact on your call to PSAP, which will still go through.The problem is seen in the following two types of smartphones:- HTC Desire (2.2.2)- HTC Desire S (2.3.5) HTC Sense 3.0Efforts to find a solution to the problem. Should you encounter problems with other phones, please send an email to 112app@gst.dk.

App Screenshots

Other Health & Fitness Apps

Muscle Builder logo

Muscle Builder

4.2(8)
Muscle Builder logo

Muscle Builder

4.2(8)
ニキビ予防30のレッスン~お肌ケアで大人ニキビ退治! logo

ニキビ予防30の...

3.4(5)
ながら美容~効率良く美しく、いつでもどこでもスグできる!~ logo

ながら美容~効...

3.8(33)
開運ストレッチ~肩こりや腰痛などカラダの悩み解消~ logo

開運ストレッチ...

4(7)
Завтрак Фитнес Fitness Рецепты logo

Завтрак Фит...

0(0)

Comments