Android App Ratings & Reviews

7 Thói Quen Bạn Trẻ Thành Đạt logo

7 Thói Quen Bạn Trẻ Thành Đạt

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.0
DeveloperVIET STORE
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.7
Ratings3
by On
Download App
7 thói quen của bạn trẻ thành đạtTác giả: Sean Covey7 Thói Quen của Bạn trẻ Thành đạt được biên dịch từ tác phẩm nổi tiếng The 7 Habits of Highly Effective Teens của tác giả Sean Covey. Cuốn sách nhấn mạnh những gì chúng ta có được trong cuộc sống đều bắt nguồn từ những thói quen của chính mình. Ai cũng có những thói quen tốt và những thói quen xấu, và mỗi chúng ta phải rèn luyện những thói quen tốt và biết điều chỉnh, loại bỏ những thói quen xấu.Thói quen 1: Có thái độ sống tích cực. Có trách nhiệm với bản thân.Thói quen 2: Biết định hướng tương lai. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của mình trong cuộc sống.Thói quen 3: Việc hôm nay không để ngày mai. Phải biết ưu tiên, điều gì quan trọng thì hãy làm trước.Thói quen 4: Tư duy cùng thắng. Tập thái độ không mong ai thua cuộc.Thói quen 5: Biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu. Phải biết lắng nghe một cách chân thành.Thói quen 6: Có tinh thần hợp tác. Hợp lực làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.Thói quen 7: Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng. Hãy học hỏi để bản thân mình luôn hướng về phía trước và mới mẻ...."Sean trò chuyện với các bạn trẻ bằng một giọng văn vừa thú vị, vừa kích thích khả năng tư duy sáng tạo của họ. Thông điệp của ông gợi mở những con đường đi đến thành công. Tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới mọi người, đến tất cả những ai đang ấp ủ một ước mơ"Từ khóa: 7 thoi quen ban tre thanh dat7 habits of successful youthAuthor: Sean Covey7 Habits of Success You kids are compiled from the famous work The 7 Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey author. The book emphasizes what we get in life stems from his own habits. Everyone has good habits and bad habits, and each of us must practice good habits and that adjustment, eliminating bad habits.Habit 1: Have a positive attitude. Responsible for themselves.Habit 2: Knowing the future direction. Identify tasks and their goals in life.Habit 3: The today to tomorrow. Priority must know, what is important to do before.Habit 4: Think win-win. Episode one attitude unwanted loser.Habit 5: Listen to understand and to be understood. To listen honestly.Habit 6: There is a spirit of cooperation. Forces working to achieve the highest efficiency.Habit 7: Know the training and skills development. Learn to myself forward and always new...."Sean chat with young people in an exciting tone recently, has the ability to stimulate their creative thinking. His message to draw on the road to success. Introduction I would like to book this to everyone, to all those who cherished a dream "Tags: 7 habits successful young ban

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments