Android App Ratings & Reviews

Aftonbladet logo

Aftonbladet

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version2.0.2
DeveloperAftonbladet
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating3.3
Ratings2855
by On
Download App
Aftonbladets app med de senaste nyheterna, live-rapportering, tv, push-notiser, debatt, väder och mycket annat. Läs också Sportbladet med de vassaste sportkrönikörerna och Nöjesbladet med full koll på film, musik och spel. Nyheter:* Snabbare uppdatering. * Ny design som ger bättre överblick. * Högre bildkvalitet.* Ny meny som gör det lättare att hitta olika avdelningar.---------För att appen ska kunna tillhandahålla ovanstående funktioner måste den ha följande behörigheter:För att se till att telefonen inte stängs av under den korta tid som lokalisering sker (en gång i timmen).FÖRHINDRA MOBILENS VILOLÄGE (WAKE_LOCK)För att kunna lagra filmer som tas genom appen.LAGRING (WRITE_EXTERNAL_STORAGE)För att kunna läsa telefonens ID vilken används för att hantera prenumeration av pushnotiser.LÄSA TELEFONENS STATUS OCH IDENTITET (READ_PHONE_STATE)För att kunna vibrera när pushnotiser tas emot.STYRA VIBRATION (VIBRATE)Aftonbladet app with the latest news, live reports, video, push notifications, discussion, weather and much more. Read also Sportbladet with the sharpest sports columnists and Nöjesbladet with full control of movies, music and games.News:* Faster update.* New design for better overview.* Higher quality image.* New menu that makes it easier to find different departments.---------For the app to be able to provide the above functions, it must have the following permissions:To ensure that the phone is not turned off during the short time that localization occurs (once per hour).Prevent phone from sleeping (WAKE_LOCK)To be able to store movies taken through the app.Storage (WRITE_EXTERNAL_STORAGE)To read phone ID which is used to manage the subscription of push notifications.READ PHONE STATE AND IDENTITY (READ_PHONE_STATE)In order to vibrate when push notifications are received.CONTROLLING VIBRATION (VIBRATE)

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments