Altaelva

 In

Bli kjent med Altaelva. Applikasjonen gir deg en oversikt over fiske plasser i Altaelva samt mange gode tilhørende bilder. En liste over noen av de største laksene som er tatt er med i en "Hall of Fame"/"40 Pound" oversikt.Applikasjonen gir deg "live" oversikt på temperatur og vannstand i elva samt tidevanns oversikten for Alta.Applikasjonen er testet på Android 2.2 (HTC hero og Huawei). Hvis feil oppstår eller ting ikke ser rett ut på spesielle versjoner eller mobil typer gi meg gjerne beskjed.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search