Android App Ratings & Reviews

Anglická slovíčka [PMQ] logo

Anglická slovíčka [PMQ]

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version2.15
DeveloperPMQ SOFTWARE
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings67
by On
Download App
Naučte se přes 500 anglických slovíček nenásilnou formou. Tato výuka je také velmi vhodná pro malé děti. Nejprve si vyberete kategorii slovíček. Pak program nabízí vždy šest obrázku a vysloví hledané slovo anglicky.Pokud správně zvolíte obrázek pro dané slovo, pak pokračujete ve výuce. Pokud slovo neuhádnete, pak se vám znovu zařadí do výuky. Když nevíte, tak vám napoví otazník česky. Každý výraz je namluven rodilým mluvčím v češtině i angličtině a během výuky se zobrazuje anglický text. Děti v podstatě ani nemusí umět číst, protože celé ovládání je jen přes obrázky, které znázorňují dané slovo.Tato angličtina se určitě každému bude hodit na cestách, protože obsahuje i praktické kategorie: letiště, město, obchod, potraviny, nemocnice, moře a další...Prvních šest lekcí je zcela zdarma. Všechny ostatní lekce jsou za cenu 89 Kč.Tady jsou anglické názvy lekci:ColorsNumbers from 0 till 10FoodAnimals in the wildVegetableDomestic animalsAnimals in the woodBodyNumbers from 11 till 20Numbers 10, 100, 1000KitchenBathroomFruitDrinksBakeryHomeCityShopClothesLiving roomTransportsSchoolFarmActivitiesSportsJobsAirportSeaMusicHospitalU každé kategorie si můžete zahrát pexeso, kde každá kartička řekne svůj název v angličtině. Obrázky z každé lekce je možné prohlížet. Je tu možnost i na procvičování výslovnosti. Program si nahraje váš hlas a pak můžete porovnat svoji výslovnost s rodilým mluvčím.Learn over 500 English words peacefully. This teaching is also very suitable for small children. First select a category words. Then the program always offers six picture and says the search word in English.If properly selected image to your word, then continue in education. If the word is not you guess, then you re-assigned to teaching. If you do not know, I can tell the question mark in Czech. Each phrase is recorded by a native speaker in English and Czech, and during teaching English text is displayed. Children basically not even know how to read, because the whole operation is only through pictures depicting the word.This English is certainly everyone will come in handy on the road, because it contains practical categories: airports, city, commerce, food, hospitals, and other sea ...The first six lessons are completely free. All other lessons for the price of 89 CZK.Here are the English names of the lesson:ColorsNumbers from 0 till 10FoodAnimals in the wildVegetableDomestic animalsAnimals in the woodBodyNumbers from 11 till 20Numbers 10, 100, 1000KitchenBathroomFruitDrinksBakeryHomeCityShopClothesLiving roomTransportsSchoolFarmActivitiesSportsJobsAirportSeaMusicHospitalFor each category, you can play a memory game where each card gives his name in English. Pictures of each lesson can be viewed. There's a chance to practice pronunciation. The program will load your voice and then you can compare your pronunciation with a native speaker.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments