Android App Ratings & Reviews

ANWB Wegenwacht logo

ANWB Wegenwacht

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.4
DeveloperANWB
Added
App Views7 views
Votes0 votes
Google Rating4.1
Ratings181
by On
Download App
Met de Wegenwacht applicatie van de ANWB kunt u snel en gemakkelijk in contact komen met de Wegenwacht. Zowel in binnenland als buitenland* weet de Wegenwacht waar u staat. Met behulp van de applicatie wordt namelijk een telefoonverbinding tot stand gebracht waarbij, indien gewenst, tevens uw locatie wordt doorgeven aan de ANWB. Dit kan u tijd en moeite besparen bij het beschrijven van uw locatie. Extra functies: -Adviesvideo’s: hoe verwissel ik een lekke band, starten via startkabels, etc. -Uitleg dashboardiconen: wat te doen wanneer het lampje brandt? Bekijk de betekenis en het advies van de ANWB. Bij twijfel kunt u altijd de Wegenwacht bellen. -Het hele jaar door relevante tips en advies om pech te voorkomen. -Leden kunnen speciaal contact opnemen met de Auto Advieslijn met allerlei vragen over hun auto Daarnaast worden in de Wegenwacht applicatie de belangrijkste statistieken getoond en zijn actuele nieuwsberichten gerelateerd aan de Wegenwacht terug te vinden. Bent u nog geen lid dan kunt u via de applicatie een Wegenwacht lidmaatschap afsluiten. *Voor gebruik in het buitenland is een dataverbinding vereist. Let wel op dat hiervoor roaming kosten door uw provider in rekening worden gebracht. Informeer bij uw provider voor de exacte tarieven.With Road application of the AA, you can quickly and easily get in touch with the roadside. Both domestically and abroad * knows the roadside where you stand.Using the application is in fact a telephone established which, if desired, also your location will pass to the ANWB. This can save time and effort when describing your location.Additional functions:Opinion Video: How do I change a flat tire, start using jumper cables, etc.Explanation-dashboard icons: what to do when the light is on? View the significance and the opinion of the ANWB. If in doubt, you can always call Roadside Assistance.-All year round relevant tips and advice to avoid bad luck.Members may contact the Special Car Advice with questions about their carsIn addition, in the roadside application key statistics are displayed and current news related to the roadside to be found. Not yet a member, you can use the membership application a roadside close.* For use abroad require a data connection.Note that this roaming charges by your provider charges. Check with your provider for exact rates.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments