Android App Ratings & Reviews

avtobusi jsp skopje 2 logo

avtobusi jsp skopje 2

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version1.1
DeveloperBoris Barbulovski
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.8
Ratings107
by On
Download App
Термини на автобусите на ЈСП - Скопје.Како дополнувања на првата верзија, сега има:* Автоматско ажурирање на базата на податоци(само преку wifi)* Термини за линијата до средно-водно - Жичара* Ноќни термини* Новости* Точна информација за државни празници

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

4.8(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

0(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

5(3)
Speedometer logo

Speedometer

4.5(1727)
Portafare logo

Portafare

4(4)

Comments