Bankomaty

 In

Aplikacja Bankomaty pozwala zlokalizować ponad 18 000 bankomatów w całej Polsce należących do banków oraz niezależnych operatorów. Najważniejsze funkcje aplikacji:-praca w trybie offline-wyszukiwanie bankomatów w okolicy z wykorzystaniem GPS-możliwość definiowania preferowanych banków i operatorów (np. bankomaty bezprowizyjne)-prezentacja bankomatów na mapie-wytyczanie trasy do wybranego bankomatu-nawigacja do wybranego bankomatu (samochodem lub pieszo)-widok Street View w miejscu lokalizacji bankomatu-dodatkowe informacje o bankomacie w serwisie karty.pl-możliwość obracania mapy i zmiany perspektywy (Google Maps API v2)-przeglądanie bazy bankomatów według województwa i miejscowości-wyszukiwanie bankomatów po adresie-wyszukiwanie bankomatów w pobliżu wpisanego adresu-aktualne dane dostarcza serwis karty.plThis application allows you to locate ATMs for more than 18 000 ATMs throughout the country belonging to banks and independent operators. The main features of the application:-Working offline-Find ATMs in the area using GPS-The ability to define preferred banks and operators (eg ATM-charge)-Presentation of ATMs on the map-Laying out a route to the selected ATMNavigation to the selected ATM (by car or on foot)-Street View in the location of the ATM-Additional information about the ATM on the site karty.pl-The ability to rotate and change the perspective of the map (Google Maps API v2)ATM-view basis by state and cityATM-searching after the address-Find ATMs near the address entered-Current data are provided by service karty.pl

Recent Posts

Start typing and press Enter to search