Android App Ratings & Reviews

Beste Koop logo

Beste Koop

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version2.0.2
DeveloperConsumentenbond
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating3.9
Ratings250
by On
Download App
Handig voor in de winkel! De onafhankelijke testinformatie van de Consumentenbond eenvoudig in je broekzak. Met de Beste Koop-App heb je snel en eenvoudig inzicht in specificaties, prijsinformatie en testresultaten. Binnen een paar stappen vind je per productgroep de Beste Koop. Leden hebben gratis toegang tot de testinformatie. Niet-leden betalen €0,79 per productgroep voor een toegangspas van 7 dagen. Je vindt in deze app de actuele testgegevens van de populairste productgroepen, waaronder digitale camera’s, e-readers, espressoapparaten, mobiele telefoons, laptops, navigatiesystemen, printers, stofzuigers, tablets, televisies, vaatwassers, wasdrogers en wasmachines. Handige extra’s zijn de favorietenlijst, een overzicht van de laatst bekeken producten en de mogelijkheid om producten te delen met anderen of via e-mail door te sturen. En met de release van versie 2.0 krijg je nu ook een seintje als de Consumentenbond nieuws heeft over de productgroepen. Ook kun je producten vergelijken in landscape, en zijn een vernieuwde zoekfunctie en nieuwe producten aan de app toegevoegd.GRATIS VOOR LEDEN VAN DE CONSUMENTENBOND Leden van de Consumentenbond hebben via de Beste Koop-App gratis toegang tot onze onafhankelijke en betrouwbare testresultaten. Je logt in met dezelfde gegevens als voor www.consumentenbond.nl. Eenmaal ingelogd onthoudt de App je gegevens. GEEN LID VAN DE CONSUMENTENBOND? Als je geen lid bent van de Consumentenbond dan kun je gratis de specificaties en prijsinformatie bekijken. Zodra je in de Beste Koop-App testresultaten opvraagt, krijg je de mogelijkheid om tijdelijke toegang tot de testresultaten te kopen. Een toegangspas van 7 dagen kost tijdelijk €0,79 per productgroep. Je betaalt op de gebruikelijke manier via de Google Play Store. ACTIE: GRATIS PRODUCTGROEPEN De laatste week van iedere maand zijn de testresultaten van één productgroep gratis toegankelijk. Gebruik de app regelmatig en doe er je voordeel mee!WAT HOUDT DE BESTE KOOP IN? Producten met het predicaat ‘Beste Koop’ hebben een goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Ons testoordeel is hierbij minimaal een 6,0.Useful in the shop! The independent test information from the Consumer easily in your pocket. The Best Buy-App gives you quick and easy understanding of specifications, pricing information and test results. Within a few steps you can find every product the Best Buy. Members have free access to the test information. Non-members pay € 0.79 per product for an access of 7 days.You can find this app the actual test data of the most popular product, including digital cameras, e-readers, espresso machines, cell phones, laptops, navigation systems, printers, vacuum cleaners, tablets, televisions, dishwashers, tumble dryers and washing machines.Useful extras are the favorite list, a list of recently viewed products and the ability to share with others or send. Via email by products And with the release of version 2.0 now you get a call when the Consumer has news about the product. You can also compare products in landscape, and have added a new search and new products to the app.FREE FOR MEMBERS OF THE ConsumersMembers of the Consumers, through the Best Buy App-free access to our independent and reliable test results. You log in with the same data as www.consumentenbond.nl. Once logged in, the app remembers your data.NOT A MEMBER of the Consumers?If you are not a member of the Consumers then you can free the specifications and price information view. Once you get into the Best Buy-App test requests, you get the possibility to buy the test results. Temporary access A temporary access badge 7 days costs € 0.79 per product. You pay in the usual way through the Google Play Store.ACTION: FREE PRODUCTThe last week of each month the results of a product free of charge. Use the app regularly and add it to your advantage!WHAT IS THE BEST BUY IN?Products with the predicate 'Best Buy' have a good quality for a reasonable price. Our test considers this at least a 6.0.

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

5(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

5(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

4(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

4(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

5(1)

Comments