Blockdroid Premium logo

Blockdroid Premium

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price$2.84
CategoryShopping
Version2.68
DeveloperMichael Lindblom
Added
App Views80 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings155

Sök och bevaka annonser på blocket! (Nu även med SMS-bevakning) (inofficiell app)För dig som vill bidra med 19kr för fortsatt utveckling av Blockdroid, slippa reklam samt få tillgång till SMS-bevakning. Blockdroid är ett verktyg för att lättare kunna söka och bevaka efter nya annonser på Blocket.Med blockdroid kan du ställa in fler sökparametrar än blockets mobila hemsida samt deras Android app. Du även få notifikationer i din Android-mobil när nya annonser inkommit. Du kan också välja e-post notifiering för nya annonser.(Kommer ofta nya uppdateringar så håll utkik efter nyheter)-Filtrera på pris i ALLA kategorier-Widget!-Avancerad bevakning med flera inställningsmöjligheter-Spara annonser & sökningar-Tipsa vänner-Maila och ring annonsören-Visa på karta-mmVillkor enligt Blocket gäller vid köp och försäljning av objekt. Blockdroid gör inga som helst anspråk på de annonser som visas eller övrig information som hämtas för att göra denna söktjänst möjlig. Blockdroids syfte är endast att underlätta för användare då de söker efter annonser på mobil.blocket.se.Search and watch advertisements on the block! (Now with SMS alert) (unofficial app)If you want to contribute 19kr for continued development of Blockdroid, avoid advertising and access to SMS Alert. Blockdroid is a tool to make it easier to search and monitor for new advertisements on the block.With blockdroid you can set the search parameters more than the block’s mobile website and their Android app. You also get notifications on your Android phone when new ads submitted. You can also e-mail notification of new jobs.(Will often new updates so watch for updates)-Filter on price in ALL categories-Widget!-Advanced monitoring multi-setting-Save Ads & Searches-Tell friends-Email and call the advertiser-Show on map-MmTerms of block applies to the purchase and sale of items. Blockdroid makes absolutely no claims on the ads displayed or other information that is collected to make this search possible. Blockdroids purpose is only to make it easier for users when they search for ads on mobil.blocket.se.

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search