Börssnack

 In

Problem att köpa appen? Jag har beskrivit vanliga orsaker (och lösningar) på denna sida: http://goo.gl/k80IwBörssnack är Sveriges största mötesplats på nätet för börsintresserade. Med Börssnack-appen kommer du smidigt åt alla Börssnack-forum i din telefon/surfplatta. Det finns bland annat forum inriktade på aktier, fonder och derivat. Appen har i huvudsak samma funktioner som webbversionen, men i ett mycket mer mobilvänligt format.För att kunna logga in som annat än gäst så krävs ett konto på Börssnack, vilket du kan skaffa genom att gå till di.se och klicka på "Skapa konto" längst ner. Kontot måste sedan koppas till ett alias på Börssnack. Läs om detta här: http://www.di.se/artiklar/2012/6/28/nya-dise—fragor-och-svar/Dagens Industri ligger INTE bakom appen.Problems buying the app? I have described common causes (and solutions) on this page: http://goo.gl/k80IwBörssnack is the largest online meeting place for publicly interested. With Börssnack app will seamlessly access all Börssnack forum in your phone / tablet. These include forums focused on equities, funds and derivatives. The app has essentially the same features as the web version, but in a much more mobile friendly format.To log in as a guest but you will need an account on Börssnack, which you can get by going to di.se and click "Create Account" at the bottom. The account must then be plugged into an alias on Börssnack. Read about this here: http://www.di.se/artiklar/2012/6/28/nya-dise—fragor-och-svar/Dagens Industri is NOT behind the app.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search