Android App Ratings & Reviews

bTV News logo

bTV News

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.5
DeveloperTodor Kolev
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings82
by On
Download App
Неофициален RSS Reader за новините на bTV.Имате възможност за преглеждане на последните новини от приложение или от widget. Веднъж свален, списъкът новини може да бъде преглеждан и offline.Подръжка на видео (където е добавено към новината)

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments