Android App Ratings & Reviews

Busstider logo

Busstider

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version0.5.4
DeveloperMartin M Syvertsen
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings59
by On
Download App
Spør og gir svar om busstider i Trondheim. Bruker Bussorakel til AtB. Enkelt og greit brukergresnesnitt. Har tre moduser for spørringer:Spør orakel - Naturlig språk for spørringer. F.eks "Når går neste buss fra Ila til Voll"A til B - Velg FRA og TIL. F.eks "Ila" "Voll". Autofyll husker dine tidligere steder, bytt til og fra med et trykk. Kartmodus - Tegner holdeplasser på kart, trykk på holdeplasser for å lage spørringer. Kartmodus er beta og brukes med forbehold. Ikke alle bussholdeplasser er på kartet, det garanteres ikke at holdeplassposisjoner er korrekte.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments