Ceylan Surucu Kursu logo

Ceylan Surucu Kursu

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version2.0
DeveloperErtan TOLAN
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings9
by On
Download App
Ceylan Surucu Kursu uygulamasında 2012 yılında Ehliyet sınavında çıkmış sorular ve cevapları (Toplamda 360 soru) bulunmaktadır. Bu uygulamayı yükleyerek istediğiniz her yerden sınavlara hazırlanabilirsiniz. Ayrıca sınav sonuçlarınızı da anında öğrenebileceksiniz.15 Aralık 201220 Ekim 201230 Haziran 2012 sınav soruları da eklenmiştir.Kursumuz Hakkında:1989 yılında kurulan Ceylan Sürücü Kursu tüm özel kurslar gibi Milli Eğitim Bakanlığı' nın denetim ve gözetimi altında ve ISO 9000-2001 belgeli olarak hizmet vermektedir.Kursumuzda halen B (otomobil), A1 - A2 (motosiklet), E (Otobüs-Kamyon) ve H (Engelli)-D (Tır,Çekici) sınıflarında sürücü belgesi verilmektedir. 27' şer kişilik klimalı sınıflarda uzman eğitim kadrosu tarafından verilen eğitim, "Belgeli değil, bilgili sürücüler" yetiştirmek amacıyla hizmet etmekte ve bu amaç ışığında hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamaktadır.Ceylan Sürücü Kursu bireylerin trafik davranışını hem yasal hem de ahlaki bir görev olarak benimseyen sürücü adayları yetiştirmeyi en baştaki hedefi olarak vizyonuna almıştır.Driver's license exam in 2012, came in course Ceylan questions and answers (360 questions in total) are available. By installing this application from anywhere that you want to prepare for exams. In addition, at the time you are informed about the test results.December 15, 2012October 20, 2012June 30, 2012 exam questions were also added.About course:Ceylan Driving School was founded in 1989 as special courses for all Ministry of Education under the supervision of the audit and serve as an ISO 9000-2001 certified.Still in course combining B (car), on A1 - A2 (motorcycles), E (Bus-Truck) and H (Disabled)-D (Truck, Tractor) grades are given a driver's license. 27 'evil people, air-conditioned classroom training provided by specialist teaching staff, "not certified, knowledgeable drivers" in the light of the purpose of any sacrifice in order to educate and kaçınılmamaktadır serve.Ceylan Driving School traffic behavior of individuals in both legal and moral duty to educate its original goal of adopting the vision of the driver from the candidates.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search