CG Transit Offline jízdní řády

 In

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím – tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.Klíčové vlastnosti:★ Atraktivní "Holo" design aplikace★ Funkce "Spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam★ Funkce "Mapa": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní★ Funkce "Zastávky": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa★ Funkce "Linky": Hledání linek podle jména, se zobrazením trasy★ Aut. výběr jízdních řádů podle zadaných paramtrů hledání (Odkud, Kam…)★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce…)★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi★ Přizpůsobení pro tabletyData poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.CENA:Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:http://www.cgtransit.czAKCE – noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com – pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***Ti z vás, kteří byli spokojenější se starší verzí aplikace, si ji mohou nainstalovat z tohoto přímého linku na APK:http://downloads.circlegate.com/cgtransit.apkNEZAPOMEŇTE si ale v tom případě vypnout automatické aktualizace této aplikace na Google Play přes menu (stačí vypnout jen u této aplikace, není nutné globálně), jinak se bude nová verze zase automaticky instalovat přes starou.—idos pid odis dpmb idsjmk odis mhd praha pražské mhd brno ostrava bratislava cestovné poriadky vlaky autobusy železnice doprava mhd jizdni rady spojení spoj metro tramvaj autobus trolejbus vlak bus tram trol circlegate smartřády smartradyCG Transit umožňuje offline search timetables of trains, buses and public transport in the Czech Republic and Slovakia.Offline search is an advantage not only for users without a data plan, but it fits all those who frequently need to quickly search the timetables in areas with poor coverage – ie when traveling by train, subway, etc.The application offers modern, sophisticated interface that is adapted for the tablet. Besides classical search connection can also plan a route on the map display depart from nearby stations or search by name line.Key Features:★ Attractive "Holo" design application★ Features "Connection": Classical Find a connection → Where (PRES) → Who★ Features "Map": Find a connection on the map in two-pane interface★ Features "stop": Quick view stops with departure of its proximity to the specified location★ The "Lines": Finding lines by name, showing the route★ Aut. výběr timetables according to the specified paramtrů Searches (From, To …)★ Advanced whisperer stops and address points with a clever sorting, displaying the number of lines at bus stops and the possibility of storing addresses under its own name (Home, Work …)★ Automatic Updates timetables via Wi-Fi★ Přizpůsobení for tabletsData to society CHAPS spol. with r.o. and Inprop Ltd.PRICE:The application itself is available for free download. For data files timetables are paid an annual license fee. Timetables can buy either individually or you can purchase discounted packages for the Czech and Slovak Republic and European trains. The current price list is available on the website of the application:http://www.cgtransit.czACTION – new uživatelé have moons to try all timetables for free*** If you have a problem with your application, please send us an email android@cgtransit.com – if you write a problem in the evaluation of applications, we can not fix it. Thank you. ***Those of you who were satisfied with the earlier version, it can be installed from this direct line to the APK:http://downloads.circlegate.com/cgtransit.apkDO NOT FORGET But in this case, turn off automatic updating of applications on Google Play through the menu (just off just for this application, it is not necessary globally), otherwise the new version it automatically install over the old.—idos pid odis dpmb idsjmk odis Prague public transport Prague Brno Ostrava mhd bratislava Timetables trains buses Railway Public Transport jizdni on the Council of the metro tram trolley bus vlak bus tram troll circlegate smartřády smartrady

Recent Posts

Start typing and press Enter to search