Dagens App (SE) – 100% Gratis

 In

"Dagens App" är äntligen tillgänglig för Android! ? ? ? Varje dag blir en betal-app gratis under 24 timmar ? ? ? Varje dag väljer vi ut de bästa betal-apparna från Google Play Store, sedan förhandlar vi fram en deal med utvecklarna för att kunna erbjuda dem gratis till er i 24 timmar. Detta koncept, som redan är väldigt populärt i USA och andra europeiska länder, gör att alla smartphone-användare sparar pengar på applikationer de annars lägger hundratals kronor på. ? Ett litet tips: Aktivera push-notiserna! På så sätt missar du inga av våra dagliga erbjudanden ? Detta säger våra användare om oss: "Jag har upptäckt många riktigt coola appar och behövde inte betala ett öre för dem.""Denna appen borde vara automatiskt installerad på alla smartphones!""Som en kinder-överraskning, fast med appar i stället för choklad." Gillar du Dagens App blir vi väldigt glada om du betygsätter den och lämnar en positiv kommentar på Google Play. Vi älskar att höra era åsikter! Kontakter: För upplysningar, förslag eller övriga frågor: android.info.se@appturbo.net Om du är en applikationsutvecklare och vill presentera din app för oss: android.app.se@appturbo.net För tekniska problem: android.support.se@appturbo.net"Featured App" is finally available on Android! ? ? ? Every day becomes a paid app free for 24 hours ? ? ? Each day, we pick out the best pay-apps from Google Play Store, then we negotiate until a deal with developers to offer them for free to you in 24 hours. This concept, which is already very popular in the U.S. and other European countries, makes all smartphone users save money on applications they would amount to hundreds of dollars on. ? A little tip: Enable push notices! That way you miss any of our daily specials ? What our users say about us: "I have discovered a lot of really cool apps and did not have to pay a penny for them.""This app should be automatically installed on all smartphones!""As a kinder-surprise, but with apps instead of chocolate." Like Today’s app, we are very glad if you rate it and leave a positive comment on Google Play. We love to hear your opinions! Contacts: For information, suggestions or other questions: android.info.se @ appturbo.net If you are an application developer and want to present your app to us: android.app.se @ appturbo.net For technical problems: android.support.se @ appturbo.net

Recent Posts

Start typing and press Enter to search