Android App Ratings & Reviews

Dagens Lunch logo

Dagens Lunch

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version1.83
DeveloperJon Wallsten
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings8
by On
Download App
Dagens Lunch-applikation för lunchrestaurangen Kök Nyström i Borlänge. Visar dagens lunch vid uppstart.Användning:Genom att dra fingret över skärmen eller trycka på pilarna i applikationen byter du dag. För att byta vecka trycker du på dagens namn eller nuvarande vecka i toppen av programmet.Programmet uppdaterar sig själv varje första gången programmet körs på en måndag. Anslutning till internet krävs.Applikationen erbjuder dessutom en widget. Med denna widget visas dagens rätter direkt på din hemskärm, du behöver inte ens öppna programmet. Widgeten uppdateras automatiskt varje dag. Om programmet inte är uppdaterat efter veckans början kommer widgeten påminna dig att uppdatera maträtterna.Funktioner: - Uppdateras automatiskt varje måndag- Byt dag genom att dra med fingret över skärmen- Byt vecka genom att klicka på dagens eller veckans namn- Använd widget för att visa dagens mat på din skärm utan att ens starta programmetToday's Lunch Application for lunch restaurant Kitchen Nystrom in Borlänge. Showing lunch at startup.Use:By dragging your finger across the screen or press the arrows in the application change today.To replace the weeks press on today's name or the current week at the top of the program.The program updates itself every first time the program is run on a Monday. Connection to the Internet is required.The application also offers a widget. With this widget appears daily specials directly on your home screen, you do not even open the program. The widget is updated automatically every day. If the program is not updated for the week beginning the widget will remind you to update your dishes.Features:- Automatically updates every Monday- Change the day by dragging your finger across the screen- Replace the week by clicking on the day or the week name- Use the widget to display today's food on your screen without even starting the program

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

5(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

5(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

4(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

4(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

5(1)

Comments