Android App Ratings & Reviews

Đại thánh vương – Truyen tranh logo

Đại thánh vương – Truyen tranh

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryComics
Version6.0
DeveloperAppVN
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings21
by On
Download App
Thể loại: Truyện tranh, võ hiệp, hài hướcTây Du Kí - một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - tác phẩm đã đi vào lòng người đọc qua hàng trăm năm, nay xuất hiện với hình thức mới:truyện tranh. Vẫn là hành trình thỉnh kinh đầy nguy hiểm của 4 thầy trò, nhưng nội dung đã được hư cấu logic hơn,hợp lí hơn. Các nhân vật có nhiều đất diễn hơn, được khắc họa rõ nét, sống động hơn, thay vì quá phụ thuộc vào Tôn Ngộ Không như nguyên tác. Kết hợp với nét vẽ điêu luyện, phong cách dùng màu mạnh mẽ của Khưu Phúc Long sẽ đem lại cho các bạn một Đại Thánh Vương với trải nghiệm hoàn toàn mới.Từ khóa: dai thanh vuong , tay du ky , truyen tranh , appvnCategory: Comics, martial arts, comedyJourney to the West - one of the four ancient China - the work has gone on to a reader through hundreds of years, appearing in the form of this new comics. Still time to experience the journey of four dangerous teachers, but the content is fictional logic more than reasonable. The characters are much more expensive, are clearly portrayed, more alive, rather than over-reliance on Sun Wukong as the original. Combining virtuosity with drawings, color use strong style of Qiu Phuc Long will give you a United Jubilee with completely new experience.Keywords: long prosper, Journey, manga, appvn

App Screenshots

Other Comics Apps

images logo

images

0(0)
Once upon a time – GO Launcher logo

Once upon a time R...

4.5(790)
드래곤볼 무료 다시보기-극장판,애니메이션,TV만화 logo

드래곤볼 무료 ...

4.5(6)
ZWONDERFUL DAY GO Locker Theme logo

ZWONDERFUL DAY GO Loc...

4.2(33)
G-Spot Sounds – Sex and orgasm logo

G-Spot Sounds –...

0(0)
Hillbilly comedian logo

Hillbilly comedian

0(0)

Comments