Android App Ratings & Reviews

Danish Bible logo

Danish Bible

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.6
Developer??????? ??????
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating2
Ratings1
by On
Download App
Bibelen med integreret database SQLite.Du kan gemme databasen på brugerens enhed for at gratis uddeling af Bibelen til andre en bekvem fil database SQLite.Af de gode funktioner - enkel og let at navigere.Har også mulighed for at gemme til en tekstfil, og en bog med et kapitel.Kapitel springe frem og tilbage med fingeren.Øge og mindske skriftstørrelsen.Fred være med jer, brødre og søstre!

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments