Delecta Bydgoszcz

 In

Oficjalna aplikacja mobilna Delecty Bydgoszcz!Dla wszystkich kibiców PlusLigi aplikacja oferuje szereg interesuj?cych funkcjonalno?ci, w tym: wyniki na ?ywo, klasyfikacja generalna, kompletny terminarz spotka? z wynikami z ca?ego sezonu, ranking najlepiej punktuj?cych zawodników. PlusLiga bez tajemnic!Kibice Delecty otrzymuj? dodatkowo dost?p do najnowszych aktualno?ci z ?ycia klubu, informacji o zawodnikach i uzyskuj? mo?liwo?? otrzymywania powiadomie? o zmianie wyniku trwaj?cego spotkania Delecty, nawet gdy nie korzystaj? z aplikacji. Siatkówka w zasi?gu r?ki!Ju? dzi?, pobierz aplikacj? i uzyskaj w pe?ni multimedialny dost?p do ?wiata sportu!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search