Android App Ratings & Reviews

Dowcipy logo

Dowcipy

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEntertainment
Version1.8
DeveloperMegabyte Bomb
Added
App Views3 views
Votes0 votes
Google Rating4.7
Ratings3327
by On
Download App
Czekasz na autobus ? Nudna lekcja ? Czekasz w kolejce ? Masz pięć minut, żeby poprawić sobie humor lub pośmiać się ze znajomymi ?Wesoła aplikacja zawierająca najlepsze i najśmieszniejsze polskie kawały.Dowcipy są podzielone na 27 kategorii, między innymi: Baca, Baba, Chuck Norris ,Religia, Kościół, Twoja Stara, Rosja, Policja, Seks i wiele więcej.Wszystkie żarty są przypisane do aplikacji, co oznacza, że nie musimy być podłączeni do Internetu, aby je przeglądać.Dziel się nimi z przyjaciółmi! ( facebook, e-mail, twitter, sms ). Może znajdziesz zabawny kawał używając funkcjii "losowy". Przykładowe kawały:-------------------------------- A nasza pani Lodzia z księgowości jest morsem!- Kąpie się w przeręblach?- Nie, jest gruba i ma wąsy.-------------------------------Wzrok można stracić szybko. Bardzo szybko. W okadźgnieniu.-------------------------------Miejski szalet. Wpada zdyszany facet, łapie za klamkę do klopa i słyszy:- Zajęte, ku*wa!- Och, pardon.- Silwuple, chu*u.-------------------------------Chuck Norris, pijąc kawę z mlekiem, potrafi wypić mleko, a kawę zostawić.-------------------------------- Mamusiu, czy ja jestem księżniczką?- Nie, synku. Jesteś debilem!-------------------------------Miłego czytania!Waiting for a bus? Boring lesson? Wait in the queue?You have five minutes to improve the mood or have a laugh with your friends?Merry application containing the best and funniest jokes Polish.Jokes are divided into 27 categories, including: Baca, Baba, Chuck Norris, religion, church, your old, Russia, Police, Sex, and much more.All jokes are assigned to the application, which means that you do not have to be connected to the Internet to view them.Share them with your friends! (Facebook, email, twitter, sms). Maybe you can find a joke funny funkcjii using "random".Sample jokes:-------------------------------- And our lady Lodzia of accounting is the walrus!- Bathe in przeręblach?- No, it's thick and has a mustache.-------------------------------Vision can be lost quickly. Very quickly. In okadźgnieniu.-------------------------------City restroom. Guy gets out of breath, grabs the handle to Klop and hears:- Busy the fuck!- Oh, pardon.- Silwuple, chu * u-------------------------------Chuck Norris, drinking coffee with milk, can drink milk, and coffee leave.-------------------------------- Mommy, am I a princess?- No, son. You are a moron!-------------------------------Happy reading!

App Screenshots

Other Entertainment Apps

Audiko ASO Ringtones logo

Audiko ASO Ringtones

5(4)
قصص منوعة logo

قصص منوعة

4(4)
رسائل مميزة logo

رسائل مميزة

4.4(22)
Temptation Lace Live Wallpaper logo

Temptation Lace Live ...

0(0)
Cakes and Bakes logo

Cakes and Bakes

0(0)

Comments