Du Bao Thoi Tiet Weather News! logo

Du Bao Thoi Tiet Weather News!

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryWeather
Version1.0
DeveloperApppreneurTeam
Added
App Views26 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings63
Bạn cần tìm ứng dụng để theo dõi dự báo thời tiết nhanh từ chiếc điện thoại của mình?Bạn cần một phần mềm vừa có thong tin thời tiết, tin tức trong ngày và những chức năng giải trí cho một ngày mới?Không cần tìm đâu xa, CoolVietApp hân hạnh giới thiệu đến mọi người dùng điện thoại Việt Nam phần mềm “Dự báo thời tiết Việt nam và thế giới – Weather News” của chúng tôi. Ứng dụng sẽ bao gồm những tính năng như sau:• Tin Thời Tiết và Khí Hậu chuyển biến trong 3 ngày• Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai• Công cụ để lưu lại thông tin thời tiết quan trọng vừa đọc• Công cụ để lên lịch cho những công việc trong ngày• Dự báo thời tiết khu vực miền Bắc• Thời tiết Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Bó, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn La, Hưng Yên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Vịnh Bắc Bộ, Ninh Bình…• Dự báo thời tiết khu vực miền Trung• Dự báo thời tiết Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa và các tỉnh khác• Giải trí với tách cà phê và đọc dụ báo thời tiết cùng âm nhạc• Trò chơi để giái trí và luyện trí não• Dự Báo Thời Tiết các tỉnh miền Nam - Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh tphcm, và các tỉnh lân cận• Tin Giao Thông• Tin Tức nóng hổi trong ngày• Công cụ giúp bạn scan bài báo bạn thích và chuyển thành file PDF để đọc sau• Công cụ để chụp hình và chia sẻ với mọi - Rất hữu ích nếu bạn muốn chia sẻ thông tin nào nhanh chóng trên facebook hay email.• Lưu lại những chuyển biến của thời tiết và khí hậu qua âm thanh• Tin tức mới hằng ngày đến từ vietnamnet• Cập nhật với những app mới nhất của chúng tôi• Tin thời tiết của các thành phố lớn trên thế giới• Đọc tin thế giới ở đây - Great and trusted News source• Most world popular news page in Vietnam - Yahoo News• Học Tiếng Anh qua Báo• Mỗi ngày một từ • Và nhiều nhiều nữa sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất…Nhóm chúng tôi làm phần mềm này để giúp mọi người truy cập tin tức thời sự và giải trí nhanh chóng từ chiếc điện thoại của bạn. Hãy bấm INSTALL để tải ngay và chia sẻ với mọi người nếu các bạn thích ứng dụng này của chúng tôi. Chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày thật vui và an lành!Cool Viet App Team* Lưu ý: một vài chức năng cần kết nối mạng nên các bạn nhớ bật mạng không dây để tận hưởng đầy đủ nhất nhé. Nếu trang chậm tải thì có thể do máy chủ hoặc mạng chậm, các bạn chịu khó chờ một tí. Vì kết nối mạng nên nhiều khi các bạn sẽ mất phí hòa mạng chứ phần mềm không hề tính bất kì phí nào--- You need to find the application to track weather forecast from your phone quickly?You need a software not just weather information, news of the day but also the entertainment function for a new good day?Look no further, CoolVietApp pleasure to introduce to the Vietnamese people use the phone software "Du bao thoi tiet - Weather News".Applications will include the following features:• Climate and weather changes in 3 days• Weather forecast for today and tomorrow• Tools to save the important weather information was read• Tools to schedule the work day• Weather forecast for northern areas • Weather forecast for central region• Weather Report the southern provinces - Weather forecast for Ho Chi Minh City, and the neighbouring provinces.• Traffic News• Breaking news of the day• Tools to help you scan the paper you like and convert PDF to read later• A tool for capturing and sharing with all - Very useful if you want to share information quickly on Facebook or email.And many other features will be added soon.Our team built this application to help people access information and entertainment media from your phone fast and quickly. Click INSTALL to download now and share with others if you like our app to support us!Wish a fun and blessing day!Sincerely,Cool Viet App Team* Legal Disclaimer: Any content, including but not limited to, images, text, sound bytes, phrases, logos, names, titles, not owned by CoolVietApps belongs to their respected owners. For Personal User Only*You should find applications to monitor weather forecasts quickly from my phone?You need a software communications as weather, news of the day and the entertainment function for a new day?No need to look no further, CoolVietApp pleasure to introduce to all phone users Vietnam Software "Weather in Vietnam and the world - Weather News" of us.The application includes the following features:• Climate and weather changes within 3 days• Weather forecast for today and tomorrow• Tools to store important information just read the weather• Tools to schedule for the day job• Weather forecast for northern region• Weather Hanoi, Lang Son, Cao Bang, Bac Bo Phu Tho, Hoa Binh, Nam Dinh, Bac Ninh, Bac Giang, Son La, Hung Yen, Yen Bai, Tuyen Quang, Lao Cai, Thai Nguyen, Hai Duong , Hai Phong, Gulf of Tonkin, Ninh Binh ...• Weather forecast for central region• Weather Da Nang, Hue, Nghe An, Da Lat, Vinh, Thanh Hoa and the other• Entertaining with cup of coffee and read the weather forecast with music• Games for entertainment and brain training• Weather Report the southern provinces - Weather Ho Chi Minh Ho Chi Minh City and neighboring provinces• Traffic Information• breaking news of the day• Tools to help you scan and convert your favorite articles as PDF for reading later• A tool for capturing and sharing with all - is useful if you want to share information quickly on facebook or email.• Save the changes of weather and climate through sound• daily news from the BBC• Update with our latest app• Weather news of the world's major cities• Read the information in this world - Great and trusted News source• Most popular world news page in Vietnam - Yahoo! News• Learn English Newspaper• Each day one of• And much more will be updated soon ...Our team made this software to help people access their news and entertainment from fast your phone. Please click INSTALL for immediate download and share with others if you like our app.Thank you. Wish you a very happy and peaceful day!Cool Viet App Team* Note: some functions need a network connection to the wireless network you miss out to enjoy the fullest okay. If they can slow page loads due to server or network is slow, you have to wait a little difficult. Because so many network connections as you will lose the roaming charges but the software is not any fees---You need to find the weather forecast application to track phone khỏi Quickly?You need a software not just weather information, news of the day but am also the entertainment function for a new good day?Look no further, CoolVietApp pleasure to introduce to the Vietnamese People use the phone software "WEATHER - Weather News".Applications will include the following features:• Climate and weather changes in 3 days• Weather forecast for today and tomorrow• Important Tools to save the weather information was read• Tools to schedule the work day• Weather forecast for northern areas• Weather forecast for central region• Report the southern provinces Weather - Weather forecast for Ho Chi Minh City, and the provinces neighbouring.• Traffic News• Breaking news of the day• Tools to help you scan the paper you like and convert PDF to read later• A tool for capturing and sharing with all - Very useful if you want to share information Quickly on Facebook or email.And many other features will be added soon.Our team built this application to help People access information and entertainment media khỏi phone fast and Quickly. Click INSTALL to download now and share with others if you like our app to support us!Wish blessing and a fun day!Sincerely,Cool Viet App Team* Legal Disclaimer: Any content, Including but not limited to, images, text, sound bytes, phrases, logos, names, titles, not owned by CoolVietApps họ belongs to respected owners. For Personal User Only *

App Screenshots

Other Weather Apps

Air Quality China | Simple logo

Air Quality China | S...

(3)
My Meteo Italia logo

My Meteo Italia

(8)
مدونة شتاء ماطر logo

مدونة شتاء ...

(10)
KystVær – Kystverket logo

KystVær – Kyst...

(11)
Du Bao Thoi Tiet Weather News! logo

Du Bao Thoi Tiet Weat...

(63)
Hi Weather – iPhone 5 Style logo

Hi Weather – iP...

(17)

Comments

Start typing and press Enter to search