Android App Ratings & Reviews

Dutch Bible logo

Dutch Bible

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.6
Developer??????? ??????
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating0
Ratings0
by On
Download App
De Bijbel met geïntegreerde database sqlite.U kunt de database op het apparaat van de gebruiker om de vrije verspreiding van de Bijbel aan anderen een handige file database SQLite.Van de leuke features - eenvoudig en makkelijk te navigeren.Hebben ook de mogelijkheid om op te slaan in een tekstbestand, en een boek van een hoofdstuk.Hoofdstuk heen en weer springen met uw vinger.Verhoog en verlaag de lettergrootte.Vrede zij met u, broeders en zusters!

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments