Echodnia.eu logo

Echodnia.eu

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.3
DeveloperMedia Regionalne Sp. z o.o.
Added
App Views238 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings22

Aplikacja echodnia.eu to dost?p do najszybszych informacji. To najnowsze wiadomo?ci z najwi?kszego portalu w Twoim regionie! Dzi?ki aplikacji echodnia.eu dowiesz si?, co zdarzy?o si? w Twoim mie?cie, na Twoim osiedlu, na Twojej ulicy. Obejrzysz galerie zdj?? z najwa?niejszych wydarze? ostatnich dni i zaplanujesz sobie weekend. Tre?ci w aplikacji podzielone s? na trzy regiony: ?wi?tokrzyskie, Radomskie i Podkarpackie.A w dodatku, to Ty decydujesz co i w jakiej liczbie b?dzie wy?wietlane na stronie g?ównej. Po prostu wejd? do Ustawie? i dostosuj echodnia.eu tak jak lubisz. Ch?tnie wys?uchamy równie? Twoich opinii. Pisz do nas: online@echodnia.eu?yczymy samych przyjemnych wra?e?!Zespó? echodnia.euWszelkie prawa zastrze?one. Media Regionalne sp. z. o.o.Echodnia.eu application is the fastest access to information. This is the latest news from the biggest agencies in your area! With this application echodnia.eu find out what happened in your city, in your neighborhood, on your street. You look at the photo galleries of the most important events of the past days, and scheduling the weekend.The content in the application is divided into three regions: the Holy Cross, Radom and Subcarpathian.And in addition, you can decide what and how many will be displayed on the home page. Just go to Settings and adjust echodnia.eu as you like.We are happy to also hear your opinion. Write to us: online@echodnia.euWe wish you a pleasant experience!The team echodnia.euAll rights reserved. Regional Media Sp z o.o.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search