Android App Ratings & Reviews

El Temps logo

El Temps

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryWeather
VersionVaries with device
Developerlujop
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings4450
by On
Download App
El Temps t'ofereix informació meteorològica de Catalunya i Països Catalans acurada i de qualitat amb:- Prediccions meteorològiques a 3 dies vista- Radar de pluges- Informació temperatures, vent, pluges acumulades, imatges satel·lit, onatge, llamps, ...- Observacions en "temps real" a través d'estacions Meteoclimàtic.El Temps també et permet posar un widget a la pantalla d'inici per tenir sempre a vista la predicció i temperatura dels pobles dels Països Catalans que vulguis.Tota la informació meteorològica de El Temps es basa amb dades obertes de la Generalitat de Catalunya, el Meteocat, l'AEMET i Meteoclimàtic.Si tens algun problema o suggeriment estaré encantat d'ajudar-te. Envia'm un mail o contacta per alguna de les xarxes socials que trobaràs a la pestanya de Sobre.--El Tiempo te ofrece la información meteorológica de Catalunya y els Països Catalans de forma fiable con:- Predicciones meteorológicas a 3 dias vista.- Radar de lluvia- Información de temperaturas, viento, lluvia acumulada, imagenes satélite, onaje, temporal eléctrico,...- Observaciones en "tiempo real" a través d'estaciones Meteoclimátic.The weather informatio Temps t'ofereix Catalan Countries Catalonia and laboratory accurate qualitat i amb:- 3 dies météorologiques Prediccions view- Radar pluges- Informació temperatures, vent, pluges acumulades, imatges satel · lit, onatge, Llamps, ...- Observacions in "actual temps" by d'estacions meteoclimatic.The També Temps et permet pose a widget to the screen tenir d'inici per semper to view the predictions i dels pobles temperature that vulguis Catalan Countries.Tota the weather informatio Temps is based amb The obertes tion of the Generalitat de Catalunya, the Meteocat, l'AEMET i meteoclimatic.If any problems or suggeriment tens'll Encantat d'ajudar-you. Envia'm an email or contact any of them xarxes per socials that trobaràs to pestanya of About.-Weather offers weather information els Catalan Countries Catalonia and reliably with:- Weather forecasts to 3 days' sight.- Rain Radar- Information temperatures, wind, rain accumulated, satellite images, Onaje, temporal power, ...- Comments at "real time" via d'stations meteoclimatic.

App Screenshots

Other Weather Apps

Air Quality China | Simple logo

Air Quality China | S...

4.3(3)
My Meteo Italia logo

My Meteo Italia

5(8)
مدونة شتاء ماطر logo

مدونة شتاء ...

4.8(10)
KystVær – Kystverket logo

KystVær – Kyst...

1.8(11)
Du Bao Thoi Tiet Weather News! logo

Du Bao Thoi Tiet Weat...

4.6(63)
Hi Weather – iPhone 5 Style logo

Hi Weather – iP...

3.8(17)

Comments