FiskSikkert

 In

Med FiskSikkert App kan du melde dine fangster, forberede dig på syn og få gode råd om forbedring af sikkerheden om bord.Features:* Data melding af dine fangster, afsejlinger og ankomster mv. til NaturErhvervsstyrelsen* Hjælp til at forebygge de mest almindelige ulykker* Tjekliste til forbedring af sikkerheden om bord og forberedelse af syn* Nyheder om fiskeri* Tjekliste ved køb af fiskeskibWith Fish Safe App you can report your catch, prepare yourself for vision and get tips on improving safety on board.Features:* Data message of your catch, departures and arrivals etc.. to Natural Business Agency* Help to prevent the most common accidents* Checklist for improving safety on board and preparation of vision* News about fishing* Checklist for the purchase of fishing vessel

Recent Posts

Start typing and press Enter to search