Flitsmeister logo

Flitsmeister

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.4.3
DeveloperSjoerd Perfors, Rick Waalders
Added
App Views5 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings941
by On
Download App
De meest complete en gedownloade (700k+) flits applicatie met mobiele controles, trajectcontroles, vaste flitspalen, files, aangekondigde controles en signalering bij het naderen hiervan!✭✭✭✭✭De iPhone versie is in 2011 de meest verkochte navigatie app en top15 meest verkocht overall; Daarnaast bekroond in verschillende bladen en websites als: Autoweek, Autoblog.nl en TopGear.De Android versie is inmiddels ook al bewonderd op verschillende websites zoals de Telegraaf, Android Planet, AndroidWorld, Bright, Androidics en Telecomnieuws.com Zie voor meer informatie www.flitsmeister.nl en klik op pers.✭✭✭✭✭Flitsmeister is DE applicatie die je helpt verkeersboetes te voorkomen. De applicatie geeft een overzicht weer van alle mobiele flitsers, files, trajectcontroles en aangekondigde KLPD controles. De lijst met flitsers is vollediger dan elke andere applicatie of radio zender. Android en iOS gebruikers kunnen flitsers toevoegen en waarderen waardoor we de meeste accurate informatie hebben. Gebruikers krijgen automatisch een geluidssignaal wanneer er een mobiele flitser of trajectcontrole nadert. Features: ✔ Geluidssignaal bij naderen van mobiele flitsers!✔ Volledig geïntegreerde lijst met files verzorgt door MeteoConsult ✔ Uitgebreide integratie van trajectcontroles met o.a. signalering en gemiddelde snelheid✔ Signaleren bij vaste flitspalen en muten van type flitspalen✔ Direct nieuwe flitsers melden en beoordelen. (Flitsers worden direct doorgevoerd en gecontroleerd door onze admins)✔ Lijst met favorieten wegen waar jouw flitsers of files op staan✔ Kaart weergave met mobiele flitsers en files✔ Huidige wegherkenning ✔ Meldingen doorsturen via SMS/twitter/email ✔ Background support✔ Automatische nachtmodus✔ Grootste community (meer dan 200.000 active users) van Android en iOS gebruikersLet op: ✑ Flitsmeister kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet up to date hebben van informatie en de verkeersovertredingen van haar gebruikers. ✑ Flitsmeister op de achtergrond draaien kan ervoor zorgen dat de batterij snel leeg raakt. Bekijk ook onze uitgebreide website www.flitsmeister.nl en volg ons via twitter @Flitsmeister of www.facebook.com/FlitsmeisterProblemen of support nodig? Bekijk onze FAQ of stuur een email naar android@flitsmeister.nl en we helpen je zsm!The most complete and downloaded (700k +) flash application with mobile controls, process controls, fixed speed cameras, traffic jams, unannounced controls and signaling when approaching them!✭ ✭ ✭ ✭ ✭The iPhone version in 2011, the best-selling navigation app and Top15 most sold overalls, also awarded in various magazines and websites as: AutoWeek, Autoblog.nl and TopGear.The Android version has also been admired at different websites like the Telegraph, Planet Android, Android World, Bright, Androidics and Telecomnieuws.comFor more information, click www.flitsmeister.nl press.✭ ✭ ✭ ✭ ✭FlitsMeister is THE application that helps you avoid traffic fines.The application provides an overview of all mobile speed cameras, traffic jams announced police checks and controls. The list is more complete than any other application or radio transmitter. Android and iOS users can add flash and appreciate giving us the most accurate information. Users are automatically beep when a mobile flash or speed check zone.Features:✔ Audible approaching mobile speed cameras!✔ Fully integrated list of files arranged by MeteoGroup✔ Extended integration of process controls including signaling and average speed✔ Identify at fixed speed cameras and speed cameras mute type✔ Direct new flash reporting and assessment. (Flashes are effective immediately and checked by our admins)✔ List of Favorites roads where your units or files on it✔ Map view with mobile speed cameras and traffic jams✔ Current road recognition✔ Forward messages via SMS / twitter / email✔ Background Support✔ Automatic night mode✔ Largest community (more than 200,000 active users) of Android and iOS usersNote:✑ FlitsMeister can not be held responsible for not having up to date information and the traffic of its users.✑ FlitsMeister running in the background can cause the battery becomes exhausted quickly.Check out our extensive website www.flitsmeister.nl and follow us on twitter @ FlitsMeister or www.facebook.com / FlitsMeisterProblems or need support? Check out our FAQ or send an email to android@flitsmeister.nl and we will help you asap!

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search