Android App Ratings & Reviews

Gaandeweg Hem tegemoet logo

Gaandeweg Hem tegemoet

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price$3.95
CategoryBooks & Reference
Version1.0.3
DeveloperBoekencentrum Uitgevers
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4
Ratings1
by On
Download App
Dit dagboek helpt je om – met vallen en opstaan – de weg van het christelijk geloof te gaan. Het laat helder zien dat we op onze levensweg een betrouwbaar kompas hebben. Gaandeweg werk je de hele Bijbel door: in het eerste halfjaar komt het Oude Testament aan de orde, waarbij je de lijn van de Bijbelse geschiedenis zo veel mogelijk volgt. In het tweede halfjaar staat het Nieuwe Testament centraal. Omdat de Bijbelse boodschap zo in alle veelzijdigheid naar voren komt, krijg je in één jaar in vogelvlucht zicht op heel de Bijbel. De tekst van dit veelgelezen dagboek is geheel herzien en omgezet naar de Nieuwe Bijbelvertaling. Dr. André F. Troost is theoloog, pastor en publicist. Van zijn hand verschenen tientallen boeken, onder andere enkele bundels kerkliederen en vijf Bijbelse dagboeken.This diary helps you - by trial and error - the way of the Christian faith to go. It shows clearly that we in our life have a reliable compass. Gradually you work through the entire Bible: in the first half of the Old Testament is discussed, using the line of Biblical history as much as possible follows. In the second half of the New Testament is central. Because the biblical message as versatility emerges in all, you get in a year at a glance view of the whole Bible. The text of this widely read journal is completely revised and converted to the New Bible. Dr.. André F. Consolation theologian, pastor and writer. He has written dozens of books, including several bundles hymns and five Biblical diaries.

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments