Android App Ratings & Reviews

Game nhap vai 3D Thanh Cat logo

Game nhap vai 3D Thanh Cat

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryArcade & Action
Version1.0
DeveloperGamelandVN
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.6
Ratings5
by On
Download App
Game Mobile nhập vai trực tuyến 3D với bối cảnh về những cuộc viễn chinh của vị hoàng đế " Thành Cát Tư Hãn" nổi tiếng trong lịch sử. Hãy tham gia cuộc viễn chinh cùng hàng trăm ngàn người chơi với những cuộc chiến đẫm máu.Chào đời trong chiến loạn, cậu bé Thiết Mộc Chân với tiếng khóc vang cả thào nguyên, đồi núi, nắm trong tay một hòn máu giống như hòn hồng thạch. Như một định mệnh được định sẵn. Đây sẽ là nhà lãnh đạo tài ba của nhân loại.Năm sáu tuổi, trong một lần vô tình dạo chơi trên sông Oát Nan, Thiết Mộc Chân đã cứu sống một con Hồ Ly. Sau nhiều năm rong ruổi chính chiến trên sa trường, nội chinh ngoại phạt, từng được một thiếu nữ bí danh là Ô Ân cứu mạng nhiều lần. Sau này mới biết thì ra là Tiểu Hổ Ly nhớ ơn cứu mạng nên đã hóa thành Ô Ân để đền đáp ơn xưa.Mobile 3D online role-playing game with the context of the expedition of the Emperor "Genghis Khan" is famous in history. Join the expedition and hundreds of thousands of people to play with the bloody war.Born in the fray, boys Set Moc legs with the cry rang plains, hills, mountains, holding a rose, more like blood agar. Such a fate is predetermined. This will be a gifted leader of mankind.At the age of six, in a single accident on river cruises W. Nan, Set Moc Chan rescued a nurse. After years of traveling the war on sa school, main surgical fines, each alias is a young woman in India save lives many times. Later realized it was because the State Li gratefully appreciated saving became old in India to reciprocate favors.

App Screenshots

Other Arcade & Action Apps

Plasma Sky – rad space shooter logo

Plasma Sky – ra...

4.8(371)
Yılandroid 2 logo

Yılandroid 2

4.1(36)
THE BALLAD OF GAY TONY CHEATS logo

THE BALLAD OF GAY TON...

3.9(13)
Run Infinity LITE logo

Run Infinity LITE

2.5(2)
Crazy Fist II VS logo

Crazy Fist II VS

4.5(463)
Best Snake logo

Best Snake

3.9(47)

Comments