Android App Ratings & Reviews

Gemist! logo

Gemist!

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryMedia & Video
Version0.31
DeveloperRiposte
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating3.3
Ratings1351
by On
Download App
Kijk afleveringen van Uitzending Gemist, Sport1 en Eredivisie Live.• Afleveringen bekijken, downloaden en delen (downloaden mogelijk in Android-versie 2.3 of hoger).• Sorteren op serienaam of uitzenddatum.• Zoeken naar de namen van series of individuele afleveringen.• Diverse opties om de kwaliteit en het bandbreedteverbruik te beïnvloeden, zoals adaptieve streaming.Vragen, suggesties of problemen? E-mail naar gemist@riposte.nl. Op Google Play kan ik niet op je reageren! Kijk ook op http://gemist.riposte.nl/ voor veelgestelde vragen en antwoorden.Deze app is niet gemaakt in opdracht van de NPO, Discovery Communications, Eredivisie Live en/of Chellomedia. Gemist! is enkel ontworpen om gebruikers uitgebreidere mogelijkheden te geven op het gebied van het terugkijken van afleveringen, evenals het aanbieden van genoemde afleveringen via een simpele en consistente interface.Watch episodes of Uitzendinggemist, Sport1 and Eredivisie Live.• Episodes view, download and share (download available in Android version 2.3 or higher).• Sort by series name or air date.• Find the names of series or individual episodes.• Various options to improve the quality and bandwidth consumption to influence, such as adaptive streaming.Questions, suggestions or problems? Email to gemist@riposte.nl. On Google Play I can not respond to you! See also http://gemist.riposte.nl/ for frequently asked questions and answers.This app was not commissioned by the NPO, Discovery Communications, Eredivisie Live and / or Chellomedia. Missed! is only designed to give users more options in the back watching episodes, as well as offering these episodes through a simple and consistent interface.

App Screenshots

Other Media & Video Apps

Legend – Teresa Teng logo

Legend – Teresa...

4.6(8)
Funny Photos logo

Funny Photos

0(0)
Bollywood Talk logo

Bollywood Talk

0(0)
Radio Color logo

Radio Color

5(3)
150 jaar NNO logo

150 jaar NNO

2.5(4)
Vidnal logo

Vidnal

0(0)

Comments