HalkMobile

 In

Halk Yat?r?m Menkul De?erler mobil uygulamas? ile, finansal piyasalar? takip edebilir, günlük haberler ve ekonomik etkinlikleri izleyebilir, sayfam modülü ile takip etmek istedi?iniz sembolleri sayfan?za ekleyebilir ve HalkYat?r?m hesab? ile Hisse Senedi ve VOB al?m/sat?m i?lemleri gerçekle?tirilebilir.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search