Android App Ratings & Reviews

Hoogvliet logo

Hoogvliet

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version2.4.0
DeveloperLogicapps.nl
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.4
Ratings63
by On
Download App
De Hoogvliet app helpt je bij de vraag "wat eten wij vandaag"?Wekelijks krijg je van Hoogvliet de actuele aanbiedingen te zien. Je kunt recepten kiezen met producten die in de aanbieding zijn door direct vanuit de aanbieding te zoeken op lekkere recepten. Dat is koken met aanbiedingen! De recepten zijn voornamelijk gericht op de hoofdmaaltijd en zijn gemakkelijk te kiezen en te koken.Je kunt zoeken op type recepten of recepten met bepaalde ingrediënten. Alle benodigde ingrediënten kun je snel op een boodschappenlijstje zetten. De Hoogvliet app berekent de juiste hoeveelheden voor het aantal eters dat je voor die maaltijd bedacht hebt. Zo koop of maak je nooit te veel. Met de agenda kun je de recepten plannen. Een gepland recept is heel snel terug te vinden. Als je gaat koken laat de Hoogvliet app een korte en duidelijke bereidingswijze zien. De recepten kun je zelf waarderen met een aantal sterren. Zo staan de recepten die jij lekker vindt altijd bovenaan. Vind je een ingrediënt niet lekker, zet het dan in het "ik wil niet eten lijstje". Hierdoor krijg je nooit meer recepten met dit ingrediënt voorgesteld. Aan het boodschappenlijstje kun je allerlei artikelen toevoegen en zelfs overige artikelen of niet-te-vergeten-boodschappen zoals, 'naar stomerij'. Ook kun je een standaard lijstje maken met alle wekelijkse boodschappen en deze integreren met je boodschappenlijstje. De Hoogvliet app herkent jouw artikelen snel, dus een lijstje is zo gemaakt.Je kunt ook de barcode van een artikel scannen om het aan je boodschappenlijstje toe te voegen. Als je boodschappenlijstje klaar is, zet de Hoogvliet app het automatisch in de juiste volgorde voor de afdelingen in de Hoogvliet supermarkt. In de winkel vink je makkelijk af wat je in je wagentje gedaan hebt.Bij elk recept is een "wijntip" toegevoegd. Zo drink je altijd, de goede wijn bij het goede recept. Ook kun je bij de wijnen die in de aanbieding zijn de juiste recepten zoeken.Je kunt het boodschappenlijstje ook e-mailen naar iemand die voor jou de boodschappen gaat doen. Tevens kun je een recept e-mailen, twitteren of op facebook zetten. Vind je het moeilijk om een recept te kiezen? Laat je dan met een recept verrassen door je telefoon kort heen en weer te schudden. De app geeft ook een paar handige kooktips om het koken makkelijker te maken.De Hoogvliet winkels met de openingstijden zijn gemakkelijk te vinden. Je kunt zoeken naar de dichtstbijzijnde winkels via je GPS locatie of via het intypen van de eerste vier cijfers van je postcode.Vind jij dat de Hoogvliet app verder verbeterd kan worden? Laat het ons weten via info@logicapps.nlThe Hoogvliet app helps you with the question "what do we eat today?"Weekly get Hoogvliet current offers. You can choose recipes with products that are on offer from the offer by directly searching for delicious recipes. That's cooking with offers! The recipes are mainly focused on the main meal and are easy to choose and cook.You can search by type recipes or recipes with certain ingredients. All necessary ingredients you can quickly set up a shopping list. The Hoogvliet app calculates the correct quantities for the number of diners that you've invented for that meal. Zo buy or make your never too much.With the calendar, you can plan the recipes. A planned recipe is very quick to find. If you go cook let the app Hoogvliet a short and clear method of preparation see. The recipes you can appreciate yourself with some stars. For example, the recipes that you like it always on top. Like an ingredient is not good, then put it in the "I do not eat" list. This will give you no more recipes with this ingredient proposed.On the shopping list, you can add all sorts of articles and other articles or even not-to-forget messages such as, "to dry". Also you can get a list with all the standard weekly shopping and integrate with your shopping list. The Hoogvliet app detects your items quickly, so a list is designed.You can also scan the barcode of an item to add to your shopping list. If your shopping list is ready, put the Hoogvliet app it automatically in the correct order for the departments in the Hoogvliet supermarket. In the shop you can easily check off what you've done in your cart.Each recipe is a "Wine tip" added. Zo always drink the good wine with good recipe. You can also contact the wines on offer are the right recipes search.You can also email the shopping list to someone for you the shopping. Also you can get a prescription email, twitter or facebook set. Do you find it difficult to choose a recipe? Leave it for a recipe surprised by your phone short back and side to side. The app also gives some useful cooking tips cooking easier.The Hoogvliet stores opening hours are easy to find. You can find the nearest stores using your GPS location or by typing the first four digits of your zip code.Do you think the Hoogvliet app can be further improved? Let us know via info@logicapps.nl

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

5(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

5(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

4(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

4(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

5(1)

Comments