Android App Ratings & Reviews

Hz.Muhammed Hayati-Mekke logo

Hz.Muhammed Hayati-Mekke

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.1
DeveloperCodeling
Added
App Views3 views
Votes0 votes
Google Rating4.8
Ratings346
by On
Download App
Bu programda efendimiz Hz.Muhammed'in hayatini bölümler halinde bulabilirsiniz. Ana menüde aynı bölüme ait olan konular aynı renk ile ayrılmıştır. Konu değiştiğinde renklendirmede değişecektir.Bölüm Başlıkları:Peygamber Efendimizin Medine'ye Hicretiİsrâ ve Mi'raç Mu'cizesiŞakk-ı Kamer Mu'cizesiALENÎ DÂVETİlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkencelerKâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi(Kuran-ı Kerim)Peygamber Efendimizin On İki Yaşından Otuz Yaşına Kadar Olan HayatıEfendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın DurumuPeygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden HâdiselerPeygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve ÇocukluğuHz. Muhammed (s.a.s.) Mekke'de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçti. Medine'de 63 yaşında vefât etti. Bu sebeple:Hz. Muhammed (s.a.s.) 'in hayâtı (571-632):a) Peygamberliğinden Önceki Hayâtı (571-610),b) Peygamberlik Devri (610-632) olmak üzere iki kısma ayrılır.Peygamberlik devri de:a) Mekke devri (610-622)b) Medine devri (622-632)olarak iki döneme ayrılır.Bu sebeple Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)'in hayâtı, "Peygamberlikten (Bi'setten) öncesi" ve "Peygamberlik devri" diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. Peygamberlikten önceki hayatını da:1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.Peygamber olduktan sonra, "Mekke Devri"nde geçen olayları incelerken, târihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; "Medine devri" olaylarında ise,-Hicretin, 1., 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Rasûl–i Ekrem (s.a.s.)'in Hicret olayını esâs almışlardır.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments