Android App Ratings & Reviews

iDNES.cz logo

iDNES.cz

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.2.2
DeveloperMAFRA, a.s.
Added
App Views3 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings1592
by On
Download App
Vaše každodenní dávka zpráv má konečně svou vlastní ikonku, a především pohodlnou čtečku pro mobilní telefony s Androidem. Aplikace nabízí rychlý a jednoduchý přístup k aktuálním článkům, fotogaleriím a videím, vše je přitom přizpůsobeno displeji vašeho mobilního telefonu. Oproti mobilnímu prohlížeči nabízí větší komfort a rychlejší odezvu.Aplikaci iDNES.cz pro nás naprogramoval František Hejl, autor oblíbené aplikace Pubtran i novějších oficiálních Jízdních řádů. Děkujeme za vaše reakce na mail aplikace@idnes.cz! Bohužel nestíháme na všechny odpovídat, ale můžete si být jisti, že všechny čteme. Aplikaci budeme i podle vašich námětů nadále vylepšovat.Co mobilní čtečka iDNES.cz umí:- vybrané nejdůležitější zprávy- přehled nejnovějších událostí- články ze všech rubrik na www.idnes.cz- rychlá předpověď počasí- podpora orientace na výšku i na šířku- gesta pro přepínání článků- fullscreen mód ve fotogalerii i článku (dotekem schováte uživatelské rozhraní)- změna velikosti písma- automatické donačítání článků "za chodu"- u každého článku odkaz na diskuzi na m.idnes.cz- možnost sdílení článkůA na co se můžete už brzy těšit?- plnohodnotný offline mód- widget- ... a dalšíYour daily dose of emails have finally their own icon, and especially convenient reader for mobile phones with Android. The application offers quick and easy access to current articles fotogaleriím and videos, all while adapted to the screen of your mobile phone. Compared mobile browser offers greater convenience and faster response.Aplikaci iDNES.cz programmed for us Frantisek Hejl, author Pubtran favorite applications and newer official timetables. Thank you for your response to mail aplikace@idnes.cz! Unfortunately prosecute all responsible, but you can be assured that all we read. Application will also according to your ideas further improve it.What Mobile Reader iDNES.cz can do:- Selected most important messages- An overview of recent events- Articles of rubrik na www.idnes.cz- Quick Forecast- Support portrait and landscape- Gestures for switching článků- Fullscreen mode in the gallery and article (hide touch user interface)- Change the font size- Automatic donačítání articles "on the fly"- For each article to refer the discussion at m.idnes.cz- The possibility of sharing článkůAnd what you can soon look forward to?- A full offline mode- Widget- ... and further

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments