Android App Ratings & Reviews

iKörkort Lite logo

iKörkort Lite

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.1.8
DeveloperBoboshi
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.2
Ratings561
by On
Download App
iKÖRKORT LITE – TESTA SVERIGES POPULÄRASTE KÖRKORTSAPP GRATIS!iKörkort är den mest nedladdade körkortsappen till både Android och iPhone och har fått strålande betyg och recensioner på Android Market och App Store. iKörkort har även vunnit ”Bäst i Test” i Macworld, utsetts till en av Sveriges bästa appar i tidningen ”Smartare Mobil” samt omskrivits i DN och på Feber!iKörkort Lite ger dig chansen att helt gratis pröva på användarvänligheten och alla funktioner som iKörkort erbjuder. Lite-versionen innehåller ett kunskapsprov med 70 frågor och smakprov på det övriga innehållet. Fullversionen av iKörkort innehåller över 1000 teorifrågor samt 400 vägmärkesfrågor. Teorifrågorna är uppdelade i 8 kategorier och tar upp allt som behandlas i den senaste körkortslitteraturen. iKörkort innehåller även förklaringar till frågorna, ALL körkortsteori utförligt sammanfattad på motsvarande 80 sidor, ett uppslagsverk med alla vägmärken samt provstatistik. INNEHÅLL I FULLVERSIONEN - Över 1000 teorifrågor med massor av bildfrågor kopplade till fullskärmsbilder - Över 600 utförliga förklaringar till teorifrågorna - 8 olika frågekategorier samt ett separat Vägmärkesprov med 400 frågor - ALL körkortsteori utförligt sammanfattad på motsvarande 80 sidor (35 000 ord) - Uppslagsverk med alla 558 vägmärken, signaler, tecken och vägmarkeringar - Kompakt och Android-anpassad design - Automatisk sparfunktion som ger dig möjlighet att återuppta påbörjade prov - Detaljerad, överskådlig och pedagogisk rättning med utförliga förklaringar - Statistik över utförda prov och per kategori - Slumpad placering på alla svarsalternativ - Inbyggd funktion för att utmana vänner via mail iKÖRKORT MC Om du ska ta motorcykelkörkort kan du istället köpa iKörkort MC, den är baserad på iKörkort men är helt och hållet anpassad för MC!iKÖRKORT LITE - TEST OF SWEDEN TOP KÖRKORTSAPP FREE!iKörkort is the most downloaded körkortsappen for both Android and iPhone, and has received rave reviews and ratings on Android Market and App Store. iKörkort has also won "Best in Test" in Macworld, named one of Sweden's best apps in the newspaper "Smarter Mobil" as well as been featured in DN and on Fever!iKörkort Lite gives you the opportunity to completely free to try out the ease of use and all the features iKörkort offers. The Lite version contains a theory with 70 questions and taste of the contents.The full version of iKörkort contains over 1,000 questions on theory and 400 Road Sign questions. Theory The questions are divided into 8 categories and takes up everything as treated in the latest driving license literature. iKörkort also explains the issues, ALL driving theory comprehensively summarized in the corresponding 80 pages, an encyclopedia with all the signs and test statistics.CONTENT IN FULL VERSION- Over 1000 theory questions with lots of image questions linked to full screen images- Over 600 performs league explanations for theory the questions- 8 different query categories plus a separate Vägmärke Samples having 400 questions- ALL driving license theory extensively digest on corresponding 80 pages (35 000 words)- Encyclopedias with all 558 road signs, signals, characters and road markings- Compact and Android-custom design- Automatic saving function that gives you possibility to resume started trial- Detailed, foreseeable and pedagogical correction with performs league explanations- Statistics over the tests carried out and per category- Random placement on all response option- Built function to challenge friends via mailiKÖRKORT MCIf you are going take motorcycle driving license may you instead buy iKörkort MC, it's based on iKörkort but is altogether adapted for MC!

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments