Android App Ratings & Reviews

Jahtiopas FREE logo

Jahtiopas FREE

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryLifestyle
Version1.0.2
DeveloperGummerus Publishers
Added
App Views4 views
Votes0 votes
Google Rating3.2
Ratings4
by On
Download App
Suomen ensimmäinen metsästyssovellus nyt älypuhelimeen! Jahtiopas on Suomen ensimmäinen mobiilisovellus, joka sisältää tuhdin paketin sellaista metsästykseen liittyvää tietoa, joka joko pitää muistaa tai sen olisi hyvä olla helposti käytettävissä metsällä. Jahtiopas on tarkoitettu kaikille metsästäjille. Sen avulla voit esimerkiksi kerrata riistaeläinten lajitunnistustietoja, seurata metsästysaiheisia uutisia, harjoitella riistalaukauksen oikeaa osumakohtaa, määrittää luodin lentoradan ballistiikkaohjelmalla ja pitää omaa riistapäiväkirjaasi – kätevästi omalla puhelimellasi, missä ja milloin tahansa. Ominaisuudet: - Riistapäiväkirja omien metsästysmuistojen tallentamiseen - Yli 60 lajin Tunnistaminen-osio - Seitsemän eläimen Riistalaukaussimulaattori - Hirvikello havainnollistaa tehokkaat osuma-alueet - Metsästysaiheiset Uutiset - Riista/kohde -lähtöinen Luodin lentoratalaskuri - Ja paljon muuta, mm. kattava turvallisuuspaketti. Tämä ilmaisversio sisältää karsitun määrän ominaisuuksia, ja toimii ominaisuuksien esittelijänä.Jahtioppaan sisältöjä päivitetään ja kehitetään säännöllisesti. Lisätietoja: www.jahtiopas.fiFinland's first hunting application now on your smartphone!Hunting Guide is Finland's first mobile application that includes a hefty package of a hunting-related information, which is either to remember or it would be good to have easy access to hunting. Hunting Guide is intended for all hunters. It allows you to repeat the game animals such as species identification information, follow the hunting-themed news, practice your game a shot from the right point of contact, determine the bullet trajectory ballistiikkaohjelmalla and keep your own riistapäiväkirjaasi - conveniently in your phone, anytime, anywhere.Features:- Game Diary own trophies to store- More than 60 species of Identification section- Seven animal Shot Simulator Game- Elk time illustrates the effective-hit areas- Hunting Art News- Game / object-oriented bullet trajectory calculator- And much more, for example. a comprehensive security package.This free version contains delimbed number of features, functions, and features a rapporteur.Hunting guide has updated and developed on a regular basis.For more information: www.jahtiopas.fi

App Screenshots

Other Lifestyle Apps

Cooking Artichokes logo

Cooking Artichokes

0(0)
GoaWatchman logo

GoaWatchman

4(11)
3D excali GO Locker theme logo

3D excali GO Locker t...

5(1)
AcuraLink Connect logo

AcuraLink Connect

2.6(5)
AcuraLink Streams logo

AcuraLink Streams

3.8(4)
Bollywood Gossips logo

Bollywood Gossips

0(0)

Comments