Android App Ratings & Reviews

Jahtiopas logo

Jahtiopas

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price$5.86
CategoryLifestyle
Version1.0.0
DeveloperGummerus Publishers
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4
Ratings2
by On
Download App
Suomen ensimmäinen metsästyssovellus nyt älypuhelimeen! Jahtiopas on Suomen ensimmäinen mobiilisovellus, joka sisältää tuhdin paketin sellaista metsästykseen liittyvää tietoa, joka joko pitää muistaa tai sen olisi hyvä olla helposti käytettävissä metsällä. Jahtiopas on tarkoitettu kaikille metsästäjille. Sen avulla voit esimerkiksi kerrata riistaeläinten lajitunnistustietoja, seurata metsästysaiheisia uutisia, harjoitella riistalaukauksen oikeaa osumakohtaa, määrittää luodin lentoradan ballistiikkaohjelmalla ja pitää omaa riistapäiväkirjaasi – kätevästi omalla puhelimellasi, missä ja milloin tahansa.Ominaisuudet: - Riistapäiväkirja omien metsästysmuistojen tallentamiseen- Yli 60 lajin Tunnistaminen-osio- Seitsemän eläimen Riistalaukaussimulaattori - Hirvikello havainnollistaa tehokkaat osuma-alueet - Metsästysaiheiset Uutiset - Riista/kohde -lähtöinen Luodin lentoratalaskuri - Ja paljon muuta, mm. kattava turvallisuuspaketti.Jahtioppaan sisältöjä päivitetään ja kehitetään säännöllisesti. Lisätietoja: www.jahtiopas.fiFinland's first hunting app for your smartphone now!Hunting Guide is Finland's first mobile application, which includes a hefty package of the kind of hunting-related information, which is either to remember or it would be good to have easy access to hunting. Hunting Guide is intended for all hunters. It allows you to review the game such as species identification information, keep track of hunting scenes news, practice the game with a shot to hit the right point, to determine the trajectory of the bullet ballistics and keep their own riistapäiväkirjaasi - conveniently in your phone, anytime, anywhere.Features:- Game Diary own trophies to store- More than 60 species of Identification section- Seven animal Shot Simulator Game- Elk time illustrates the effective-hit areas- Hunting Art News- Game / target-based ballistic trajectory calculator- And much more, including. a comprehensive security package.Yacht Guide content updated and improved on a regular basis.For more information: www.jahtiopas.fi

App Screenshots

Other Lifestyle Apps

Cooking Artichokes logo

Cooking Artichokes

0(0)
GoaWatchman logo

GoaWatchman

4(11)
3D excali GO Locker theme logo

3D excali GO Locker t...

5(1)
AcuraLink Connect logo

AcuraLink Connect

2.6(5)
AcuraLink Streams logo

AcuraLink Streams

3.8(4)
Bollywood Gossips logo

Bollywood Gossips

0(0)

Comments