Android App Ratings & Reviews

Jyske Mobilbank med Swipp logo

Jyske Mobilbank med Swipp

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
VersionVaries with device
DeveloperJyske Bank
Added
App Views19 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings1936
by On
Download App
Tag banken med overalt - på din Android-mobil. Du kan bruge Jyske Mobilbank, selvom du ikke er kunde i Jyske Bank - flere af funktionerne er åbne for alle. For at logge på skal du have Jyske Netbank og være mindst 12 år. FUNKTIONER Når du er logget på: ▪ Tjek dine konti▪ Tjek dine værdipapirer▪ Overfør penge▪ Swipp penge til mobilnummer▪ Betal regninger▪ Stop kommende betalinger▪ Køb eller sælg aktier og obligationer▪ Tjek afkast år til dato på depoter og værdipapirer▪ Se grafisk kursudvikling op til 5 år▪ Læs Jyske Banks anbefalinger på udvalgte aktier ▪ Kontakt din rådgiver ▪ Bestil rejsevaluta ▪ Send dine kontooplysninger (modtag penge)Uden du er logget på: ▪ Beregn valuta (ca. 70 lande)▪ Tjek valutakurser▪ Find og kontakt afdeling▪ Spær kortLOG PÅDet er nemt at logge på mobilbanken. For at logge på skal du: - være kunde i Jyske Bank - være fyldt 12 år - have Jyske Netbank, hvor du opretter din mobilkode Du skal ikke bruge NemID for at logge på - kun når du overfører penge, betaler regninger eller handler værdipapirer.Take the bank anywhere - on your Android mobile. You can use Jyske mobile banking, even if you are not a customer of Jyske Bank - several of the functions are open to all. To log on, you must have Jyske Netbank and be at least 12 years.FEATURESOnce you are logged in:▪ Check your accounts▪ Check your securities▪ Transfer funds▪ Swipp money to mobile number▪ Pay Bills▪ Stop future payments▪ Buy or sell stocks and bonds▪ Check return year to date, deposits and securities▪ See graphic movements up to 5 years▪ Read Jyske Bank's recommendations on selected shares▪ Contact your advisor▪ Book travel currency▪ send your account information (receive money)Without you are logged in:▪ Calculate currency (about 70 countries)▪ Check exchange rates▪ Locate and contact department▪ Cancel cardLOGINIt's easy to log in to mobile banking.To log on, you must:- A customer at Jyske Bank- Be aged over 12 years- Having Jyske Netbank where you create your mobile codeYou do not need NemID to log in - only when you transfer money, pay bills or trade securities.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments