Android App Ratings & Reviews

Kamere Hrvatske logo

Kamere Hrvatske

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version2.3
Developerandroid.co.rs
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.1
Ratings128
by On
Download App
★ Kamere Hrvatske je aplikacija koja vam omogućava da na brz i jednostavan način gledate sliku sa više od 200 kamera za područje Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Šibenik, Zadar, Požega, Osijek, Pula, Vukovar, Zupanije, HAK, ARZ...)★ Aplikacija sadrži widgete u 3 veličine tako da možete postaviti kamere koje najčešće koristitite direktno na početni ekran.Možete im podesiti vrijeme osvježavanja slike kao i pauzirati i nastaviti po potrebi.★ Kamere su grupirane po mjestima kako bi ste što lakše našli ono što vas interesira.★ Možete dodati kamere u omiljene radi bržeg korišćenja.★ Možete izabrati jednu od 5 tema (kombinacija boja) za prikaz po želji (Meni -> Boje).★Sliku sa kamera možete sačuvati i proslijediti (share-ovati) sa bilo kojom aplikacijom koja podržava dijeljenje slika.Brzina osvježavanja kamera varira od kamere do kamere i zavisi od provajdera kamere, ne od nas!Nijedna od kamera nije u našem vlasništvu i kod svake je naveden izvor.UPOZORENJE:Na većini Android uređaja aplikacije sa widgetima morate instalirati na internoj memoriji (ne na sd kartici) ukoliko hoćete da koristite widgete.★★★Ukoliko vam se sviđa aplikacija podijelite je sa prijateljima na Facebook-uhttp://www.facebook.com/sharer.php?u=https://market.android.com/details?id=com.vision.cameras.croatia&t=KamereHrvatske★★★Hoćete da vidite još neku, vama poznatu, kameru u aplikaciji? Pošaljite nam email sa linkom i opisom.Kamere se dobijaju sa 52 izvora od kojih su najveći:http://www.hak.hrhttp://www.arz.hrhttp://www.pljusak.comhttp://www.rijekapromet.hrhttp://www.novalja.comhttp://www.opatija.nethttp://www.to-porec.comAko vam se sviđa, ocijenite i prokomentirajte aplikaciju.Ako imate neki problem ili želite da nam uputite primjedbu ili da zatražite neku novu funkciju, najbolje je da nam pošaljete email kako bismo najbrže i najbolje došli do rješenja.★ Cameras Croatian is an application that allows a quick and easy way to look at an image with more than 200 cameras in the area of ​​Croatian (Zagreb, Split, Rijeka, Sibenik, Zadar, Pozega, Osijek, Pula, Cardiff, counties, HAK, ARZ .. .)★ The application includes widgets in 3 sizes so you can set up cameras that usually used directly on the home screen.You can adjust the time they refresh the image as well as pause and resume as needed.★ The cameras are grouped by areas to help you find what you are what you are looking for.★ You can add cameras to favorites for quick use.★ You can choose one of five themes (color combination) to display like (Menu -> Colors).★ images from the camera can preserve and pass (share-ovata) with any application that supports image sharing.Refresh camera varies from camera to camera and camera depends on the provider, not from us!None of the camera is not in our possession, and at each source is stated.WARNING:On most Android devices apps with widgets, you must install on the internal memory (not the SD card) if you want to use the widgets.★ ★ ★If you like the application share it with friends on Facebook★ ★ ★Want to see some more, you know, a camera in my application? Send us an e-mail with a link and description.Cameras are obtained with 52 sources of which the largest are:http://www.hak.hrhttp://www.arz.hrhttp://www.pljusak.comhttp://www.rijekapromet.hrhttp://www.novalja.comhttp://www.opatija.nethttp://www.to-porec.comIf you like, rate, and comment of the application.If you have a problem or you would like us to make a comment or ask a new function, it is best to send us an email to the fastest and most come up with a solution.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments