Android App Ratings & Reviews

KarDroid – Karaoke Vietnam logo

KarDroid – Karaoke Vietnam

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEntertainment
Version3.2.6
Developerredphx
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.6
Ratings1936
by On
Download App
*Note: This app is for Vietnamese onlyTra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )- Lưu/xóa yêu thích- Không quảng cáo- Cập nhật nhanh nhất- ...Hướng dẫn tìm kiếm:- Tìm theo mã số: #ma-so- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-timBạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý

App Screenshots

Other Entertainment Apps

Audiko ASO Ringtones logo

Audiko ASO Ringtones

5(4)
قصص منوعة logo

قصص منوعة

4(4)
رسائل مميزة logo

رسائل مميزة

4.4(22)
Temptation Lace Live Wallpaper logo

Temptation Lace Live ...

0(0)
Cakes and Bakes logo

Cakes and Bakes

0(0)

Comments