Android App Ratings & Reviews

KIWI Fordel logo

KIWI Fordel

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version4.3.0
DeveloperIUM MARVELOUS
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating3
Ratings45
by On
Download App
Beskrivelse: - Få dit nye Lår kort direkte på din telefon- Tjek prisen: Scan stregkoden og få oplyst prisen på varen- Opret og gem dine indkøbslister, og synkroniser dem på tværs af familien- Se tilbudsavisen- Få tilsendt info om åbningstider, nyheder i KIWI og personlige tilbud, som matcher dine interesser- Find nærmeste KIWI butik- 5 min. sjov for børnene: VendespilLoyalitetskonto:Tilføj dit nye LÅR kort til applikationen – eller hent LÅR kortet elektronisk, så du slipper for at have dit kort med dig, når du handler. Vores håndholdte stregkodescannere kan læse direkte fra din mobiltelefon.Benyt dig af muligheden for at tilføje samme loyalitetskonto på flere forskellige telefoner, så I kan være flere om at indsamle point til jeres fælles konto.Personlige tilbud:På din loyalitetskonto har du mulighed for at tilføje dine interessegrupper – så får du mulighed for at modtage ekstra tilbud afstemt med dine interesser.Scanner:Med scanner-funktionen kan du få oplyst prisen på en vare direkte i butikken. Du kan også scanne stregkoden, når du tager den sidste karton mælk i køleskabet, og automatisk tilføje den direkte til én af dine indkøbslister – såfremt varen findes i din KIWI butik.Indkøbsliste:Du kan nemt oprette og gemme dine indkøbslister. Du tilføjer varer ved manuelt at indtaste varens navn, eller ved at scanne stregkoden når du f.eks. tager den sidste karton mælk.Du vil snart kunne dele indkøbslisten med de telefoner, som er tilknyttet din konto. Så kan I være flere om at redigere i den løbende og danne jer et overblik over, hvad I mangler af varer derhjemme.Nærmeste butik:Vi har gjort det let for dig at finde nærmeste KIWI minipris. Lad telefonens indbyggede GPS selv finde nærmeste butik eller søg på bynavn eller postnummer. Vi viser dig vejen og afstanden fra, hvor du befinder dig.Tilbudsavisen:Tjek ugens tilbudsavis, og se alle de gode tilbud.5 min. sjov for børnene:Et sjovt vendespil, der kan aktivere ungerne, så du kan koncentrere dig om indkøbene.Description:- Get your new Thighs cards directly on your phone- Check the price: Scan the barcode and get the price of the product- Create and save your shopping lists and sync them across family- View Deal newspaper- Receive info on opening hours, news of KIWI and personalized offers that match your interests- Find the nearest store KIWI- 5 min. fun for the kids: Flip GamesLoyalty Account:Add new THIGH card application - or download THIGH card electronically, so you do not have your card with you when you shop. Our handheld barcode scanners can read directly from your mobile phone.Take the opportunity to add the same loyalty account on multiple phones, so you can be more to collect points for your joint account.Personal deals:On your loyalty account, you have the option of adding your interests - so you get the opportunity to receive additional offers tailored to your interests.Scanner:The scanner function, you can get the price of an item directly in the store. You can also scan the barcode when you take the last carton of milk in the fridge, and automatically add it directly to one of your shopping lists - if item is in your KIWI store.Shopping List:You can easily create and save your shopping lists. To add items by manually entering the product name or by scanning the barcode when you for example. takes the last carton of milk.You will soon be able to share the shopping list of the phones that are associated with your account. So you can be more about editing in the current and get an overview of what you lack of goods at home.Nearest shop:We've made it easy for you to find the nearest KIWI mini price. Let the phone's built-in GPS even locate your nearest store or search by town or postcode. We show you the way and the distance from where you are.Offers newspaper:Check this week's special offer, and see all the bargains.5 min. fun for the kids:A fun memory game that can enable kids, so you can concentrate on your purchases.

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

5(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

5(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

4(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

4(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

5(1)

Comments