Android App Ratings & Reviews

Kontakt 24 logo

Kontakt 24

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.0
DeveloperTVN S.A.
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.4
Ratings37
by On
Download App
Aplikacja po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów na Kontakt 24.Materiały te mogą być publikowane bezpośrednio na koncie zarejestrowanego użytkownika Kontaktu 24 (Reportera 24) lub przesyłane bez rejestracji w serwisie do redakcji Kontaktu 24. Kontakt 24 to interaktywny serwis dziennikarstwa obywatelskiego. Na stronie www.kontakt24.tvn.pl publikowane są zdjęcia, filmy, artykuły stworzone przez widzów TVN24.After you install the application on your mobile phone allows you to transfer pictures and videos on Contact 24thThese materials can be posted directly to the account registered user Contacting 24 (Reporter 24) or transferred without registration on Contacting 24th to the editorContact 24 is an interactive service of citizen journalism. On the www.kontakt24.tvn.pl published photos, videos, articles created by viewers TVN24.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments