Android App Ratings & Reviews

Kyrkguiden Karlstads stift logo

Kyrkguiden Karlstads stift

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.0.2
Developer
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings5
by On
Download App
Välkommen till Karlstads stifts kyrkor! Här hittar du Karlstads stifts alla 172 kyrkor och kapell, i Värmland och Dalsland. Här får du information om byggnaden och dess historia, foto på kyrkan, kontaktuppgifter och kyrkans placering på kartan. Många möts till gudstjänst vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Det är gudstjänster som aktualiserar avgörande tillfällen i människors liv. Många församlingar erbjuder varierat utbud av musik och konserter. När kyrkorna är öppna för besök ger det möjlighet till en stund i stillhet. Vill du prata med en präst eller diakon kontaktar du församlingen.Welcome to Karlstad pin churches!Find Karlstad pin all 172 churches and chapels, in Värmland and Dalsland. Here you will find information about the building and its history, photo of the church, contact details and the church on the map.Many people meet for worship at baptisms, confirmations, weddings and funerals. It is worship that raises the key moments in people's lives. Many churches offer varied range of music and concerts. When churches are open to provide the opportunity for a moment of silence. Want to talk to a priest or deacon, please contact the church.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments