Leki Refundowane logo

Leki Refundowane

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryMedical
Version1.7.3
DeveloperYarMobile
Added
App Views10 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings140

Jedyna z bezpłatnych aplikacji nieprzerwanie i regularnie aktualizowana od stycznia 2012 do dziś, z zawsze aktualną bazą leków- łącznie ponad 4.000 preparatów refundowanych: leków, środków spożywczych spec. przeznaczenia, wyrobów medycznych,leków dostępnych w ramach programu lekowego, chemioterapii- wskazania i przeciwwskazania z charakterystyk produktów leczniczych- wyszukiwanie wyrobu po nazwie, substancji czynnej, wskazaniach, grupie i kodzie EAN. Dynamiczne podpowiedzi. – zamienniki- sortowanie leków po nazwie i cenie- pełna lista grup leków, filtrowanie listy- skanowanie kodów kreskowych- Moje leki – łatwy dostęp do najczęściej używanych leków- moje kategorie leków – sam je tworzysz- szczegóły leku- przesuwanie ekranów leków palcem- aktualizacja listy leków z poziomu aplikacji- aplikacja działa na każdym urządzeniu z Androidem od 1.6 w górę. Jest darmowa i aktualizowana.A w naszej nowej aplikacji Leki Refundowane 2 wszystko co tu, plus:- ładowanie pełnej Ch.P.L, – dostosowanie dawki zamienników- substancja i zawartość opakowania na liście- dostosowanie aplikacji do tabletów, praca w orientacji poziomej … i więcej. Zapraszamy!Życzymy miłego i owocnego użytkowania!Only one of the free applications and regularly updated continuously from January 2012 to today, the database is always current medications- A total of more than 4,000 refunded preparations: drugs, foods spec. use, medical devices,drugs available under the anxiety, chemotherapy- Indications and contraindications of the characteristics of medicinal products- Search by name of the product, the active substance, indications, and group EAN code. Dynamic hints.- Replacements- Sorting medicines name and price- The full list of classes of drugs, filtering the list- Scan the barcode- My drugs – easy access to commonly used drugs- My categories of drugs – you create them yourself- Details of the drug- Move your finger drug screens- Update the list of drugs from the application- The application works on any device with Android from 1.6 upwards. It is free and updated.And in our new application refunded drugs 2 everything here, plus:- Charging full Ch.P.L,- Dosage adjustment alternatives- The substance and contents of the package in the list- Adapting applications to tablets, work in landscape orientation… and more. Enjoy!We wish you a pleasant and fruitful use!

App Screenshots

Other Medical Apps

老眼チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

老眼チェック~...

(1)
乱視チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

乱視チェック~...

(0)
視力チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

視力チェック~...

(2)
Acute Kidney Injury Tablet App logo

Acute Kidney Injury T...

(2)
gestione schede odontoiatria logo

gestione schede odont...

(0)
Board Basics 3 Tablet Edition logo

Board Basics 3 Tablet...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search