Android App Ratings & Reviews

Länsförsäkringar logo

Länsförsäkringar

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version2.0
DeveloperL
Added
App Views16 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings848
by On
Download App
Länsförsäkringars applikation för Android kan användas av privatpersoner och företagare.Som privatperson kan du:- se saldo och transaktioner på dina konton- se dina kort och kortköp- överföra mellan konton- betala till bankgiro och plusgiro med möjlighet att skanna in räkningens OCR-rad - betala dina e-fakturor- se kommande betalningar- se ditt fondinnehav- köpa och sälja fonder- hantera regelbundet fondsparande- hantera regionspärr av kort - få kontaktuppgifter till Länsförsäkringar- få råd och tips vid skada och resa- få uppgift om aktuella bolåneräntor Du loggar in med din PIN-kod eller Mobilt BankID. När du ska signera betalningar och överföringar använder du Mobilt BankID eller säkerhetsdosa. Som företagare kan du:- se saldo och transaktioner på företagets konton med möjlighet att söka fram transaktioner per datum- se kort och kortköp- överföra mellan konton- betala till bankgiro och plusgiro med möjlighet att skanna in OCR-nummer, belopp och mottagare- hantera löneutbetalningarDu loggar in och signerar betalningar och överföringar med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa.Länsförsäkringar, LF, är 23 lokala bolag som samverkar:Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar ÖstgötaLänsförsäkringar application for Android can be used by individuals and businesses.As an individual you can:- Check balances and transactions on your accounts- See your cards and card purchases- Transfer between accounts- Pay to the bank and giro with the ability to scan the bill OCR series- Pay your e-bills- Make future payments- See your fund holdings- Buy and sell funds- Manage regular mutual funds- Manage the region locking of cards- Get contact information for Länsförsäkringar- Get tips and advice on damage and travel- Obtain information on current mortgage ratesYou log in with your PIN or Mobile BankID. When you sign the payments and transfers, use the Mobile BankID or security device.As an entrepreneur, you can:- Check balances and transactions on the company's accounts with the ability to search transactions by date- See cards and card purchases- Transfer between accounts- Pay to the bank and giro with the ability to scan OCR number, amount and recipients- Manage payrollYou log in and sign payments and transfers with Mobile BankID or security device.Länsförsäkringar, LF, 23 are local companies that work together:Dalarna InsuranceLänsförsäkringar KronobergLänsförsäkringar ÄlvsborgLänsförsäkringar BergslagenLänsförsäkringar BlekingeLänsförsäkringar GavleborgLänsförsäkringar Goinge-KristianstadLänsförsäkringar Gothenburg and BohuslänLänsförsäkringar GotlandLänsförsäkringar HallandLänsförsäkringar JamtlandLänsförsäkringar JönköpingLänsförsäkringar KalmarLänsförsäkringar NorrbottenLänsförsäkringar SkåneLänsförsäkringar SkaraborgLänsförsäkringar SödermanlandLänsförsäkringar StockholmLänsförsäkringar UppsalaLänsförsäkringar VärmlandLänsförsäkringar VästerbottenLänsförsäkringar VästernorrlandLänsförsäkringar Östgöta

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments