Android App Ratings & Reviews

Makler logo

Makler

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version2.6b
DeveloperTomasz Rękawek
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings458
by On
Download App
Najpopularniejsza i najwyżej oceniana aplikacja giełdowa dla Androida. Program prezentuje notowania warszawskiej GPW. Wykresy, alerty i obsługa transakcji w mBanku - czyli giełda w Twojej kieszeni :) Dla posiadaczy konta w domu maklerskim mBanku - notowania w czasie rzeczywistym, bez opóźnień.Użytkownicy mBanku powinni pamiętać o włączeniu notowań online.UWAGA - informacje o błędach zapisywane w komentarz są najczęściej bezużyteczne. Na stronie programu jest FAQ, gdzie odpowiedź nr 4 zawiera instrukcję co zrobić, aby przesyłane informacje o błędach były przydatne.The most popular and highest-stock price application for Android. The program presents the Warsaw Stock Exchange trading. Charts, alerts, and transaction services in the What's New? - The stock exchange in your pocket :) For holders of accounts at the brokerage house mBank - quotations in real time with no delays.What's New? Users should be sure to enable online trading.NOTE - The information about the error recorded in the comments are mostly useless. On the program's FAQ where the answer No. 4 contains instructions what to do to send the error information to be useful.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments