Android App Ratings & Reviews

Mallando logo

Mallando

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.0
Developerkix2902
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings14
by On
Download App
Segue toda a actualidade da rede de blogues Mallando a través da súa aplicación oficial:- Mallando: blogue con entradas explicativas, LDK's, curiosidades de diversa temática- Mallando no Android: toda a información sobre o sistema operativo de Google en galego (terminais, aplicacións, trucos...)- O Esparavel: o espazo para todas as cousas relacionadas coa construción que imos atopando.- A Malla das Telecos: o blogue para estar ao día coa información relacionada coas operadoras (tarifas, ofertas, terminais...)- O Bloc: O espazo para compartir citas e pequenas frases.Segue to all da rede blogues Actualidade meshing through shua da official app:- Meshing: blogue with explanatory entries, LDK's, curiosities of various thematic- No meshing Android: all information on Google's operating system or in Galician (Terminais, Aplicacions, tricks ...)- O esparavel: or as cousas Espazo for all construction related to imos atopando coa.- To Mesh das Telcos: or to be ao days blogue coa coas operators related information (prices, deals, Terminais ...)- Bloc O: O Espazo to share quotes and short phrases.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments