Android App Ratings & Reviews

Mapy.cz logo

Mapy.cz

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.1.3
DeveloperSeznam.cz, a.s.
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings1245
by On
Download App
Plnohodnotné mapy, které znáte z www.mapy.cz můžete mít díky aplikaci Mapy.cz jednoduše ve vašem mobilu. K dispozici jsou aktuální mapové vrstvy - základní, letecká, turistická i historická.Kromě klasického zobrazování map jsou součástí aplikace i další vychytávky, které byste měli určitě vyzkoušet:- turistické mapy včetně cyklotras a turistických tras- trasu vaší cesty si můžete pohodlně naplánovat, i když máte v plánu vyrazit na kole- aplikace podporuje vestavěný kompas- čas se dá využít i jinak než stát v zácpě, průjezdnost v Praze ukazuje mapa v podobě dopravní vrstvy- hledání využívá databázi více jak 540.000 firem a institucí ze služby Firmy.cz- vybrané kategorie vašich preferovaných bodů zájmů si můžete zapnout v nastavení a přímo na mapě se vám tak ukáží restaurace, bankomaty, úřady a další věci podle vašeho výběru- widget na plochu- ukládání nalezených kontaktů do adresáře- lze zobrazit měřítko na mapě (nastavitelné, možnost zvětšení přes celý displej) Aplikace je uživatelům dostupná zcela zdarma.INFO: Pokud máte nějaké otázky nebo komplikace s používáním naší aplikace, ozvěte se nám na seznam.namobil@firma.seznam.cz (uveďte také typ svého telefonu).Full-featured maps that you can know from www.mapy.cz have Mapy.cz simply by the application in your mobile. There are current map layers - basic, airline, tourist and historical.Besides the classical view the maps are included with other tweaks that you should definitely try:- Tourist maps including bike and hiking trails- Route of your trip you can conveniently schedule, even if you plan to go on a bike- Application supports built-in compass- Time can also be used otherwise than standing in the queue in Prague shows the flow of the map in the form of a transport layer- Search uses a database of more than 540,000 companies and institutions from service Firmy.cz- Your preferred selected categories of points of interest can be enabled in the settings directly on the map and to show you restaurants, ATMs, offices, and other things of your choice- Widget to your desktop- Saving the contacts found in the directory- You can view the map scale (adjustable, zooming across the screen)The application is available to users free of charge.INFO: If you have any questions or complications with the use of our application, please contact us at seznam.namobil @ firma.seznam.cz (indicate the type of your phone).

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments